Strona używa plików cookies więcej

Nabory wniosków

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Konkurs KURS NA MOOC

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.1 POWER) konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” na projekty dotyczące stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie NCBiR: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/

Najważniejsze informacje o konkursie:

 1. Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
  1. kurs edukacyjny dla minimum  35 studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
  2. masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych (dla minimum 40 osób).
 2. Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.
 3. Projekt ma trwać nie dłużej niż 24 miesiące.
 4. Średni koszt  przypadający w projekcie na jednego uczestnika nie może przekraczać 1200 PLN.
 5. Kwota przeznaczona  na  konkurs  wynosi 10 000  000,00  PLN.
 6. Jednostką wnioskującą może być wydział.
 7. Działania w projekcie mają stanowić dodatkowy element kształcenia (nie są objęte programem kształcenia na danym kierunku) dlatego wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem (zakaz podwójnego finansowania).
 8. Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym: językowe, informatyczne, analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości.

Uprzejmie proszę o zgłoszenie do Biura Projektów Zagranicznych chęci złożenia wniosku w terminie do 20 grudnia 2018 r.

Biuro projektów oferuje pomoc w przygotowaniu budżetu oraz załączników do wniosku. W celu uzyskania wsparcia Biura proszę o kontakt: maria.andrzejewska@uwr.edu.pl.

Dodane przez: Patrycja Starosta

7 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 7 Lis 2018