Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy

Projekt Dobra Kadra

Projekt „Dobra Kadra – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uniwersytetu wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego został opracowany przez Biuro Projektów Zagranicznych we współpracy z przedstawicielami wydziałów UWr oraz jednostek pozawydziałowych.

Działania projektowe będą realizowane od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.  Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę wsparcia w zakresie poszerzenia kompetencji dydaktycznych o innowacyjne metody nauczania, które przełożą się na jakość kształcenia w UWr. Osoby uczestniczące, korzystające z oferty projektu, poszerzą własny warsztat dydaktyczny oraz będą miały możliwość wdrożenia nowych kompetencji w procesie dydaktycznym. Aby zapewnić szeroką dostępność oferty szkoleniowej, udział we wszystkich kursach jest bezpłatny.

W projekcie przewidziano dwa rodzaje wsparcia, pierwszy wariant skierowany jest do wszystkich pracowników dydaktycznych i naukowych UWr, drugi – uwzględnia potrzeby poszczególnych jednostek uczelni.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące kursy:

  • Academic english – zajęcia z języka angielskiego,
  • Podniesienie kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich istotnych w realizacji zakładanych efektów kształcenia
  • Praca dydaktyczna z użyciem metody webquest
  • E-learning w pracy dydaktycznej
  • Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi
  • Innowacyjne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w dydaktyce akademickiej

Więcej na podstronie projektu Dobra Kadra

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

7 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 22 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.