Strona używa plików cookies więcej

Kompetencje pracowników Biura

Kierownikiem Biura jest mgr Emilia Wilanowska.

W zakresie kompetencji kierownika jest:

  • kierowanie pracami Biura Projektów Zagranicznych,
  • nadzór nad pracą pracowników Biura,
  • nadzór nad pomocą i doradztwem w przygotowywaniu projektów w ramach programów operacyjnych oraz zagranicznych programach badawczych, a także nad realizacją projektów realizowanych w Biurze.

Zaangażowanie w projekty:

„Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”;

Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu

 
Z
Zespół do spraw zagranicznych programów badawczych
 
Z
Zespół do spraw funduszy strukturalnych