Strona używa plików cookies więcej

Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum

logo UE

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu”, nr POIS.01.03.01-00-0071/17
w ramach działania 1.3.1, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Projekt realizowany jest w Collegium Antropologicum przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu i dotyczy przeprowadzenia kompleksowej
termomodernizacji w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego:

Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

-docieplenie stropu poddasza,
-poprawa sprawności systemu ogrzewania,
-modernizacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
-docieplenie od wewnątrz ścian wnęk okiennych,
-poprawa sprawności system c.w.u.,
-wymiana okien i modernizacja drzwi,
-docieplenie styropianem podłogi na gruncie,
-docieplenie ścian piwnic.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem realizacji przez Uniwersytet Wrocławski projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu” nr POIS.01.03.01-00-0071/17, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

logotypy

Biuro Projektów Zagranicznych UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
bpz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 324 60 25