Strona używa plików cookies więcej

NCN – raporty roczne za 2021, raporty końcowe

 • W sekcji A raportu należy zmienić osobę reprezentująca jednostkę na:

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr

prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych

prorektor.projekty@uwr.edu.pl

71 375 22 70

 • Sekcja: Oświadczenia i podpisy:
 1. Dokumentacja potwierdzająca realizację projektu znajduje się do wglądu w:
 2. Uniwersytet Wrocławski, Dział Księgowości Projektowej,

Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, dolnośląskie

 1. dr Anna Wieczorkowska, Główny Księgowy
 2. 71 375 21 16, dkp@uwr.edu.pl
 3. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu jest dostępna w jednostce realizującej projekt:
 4. Wydział, adres wydziału
 5. nazwisko i dane kontaktowe obecnego Dziekana
 6. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu: dane Kierownika projektu
 • Numer edycji konkursowej NCN zawarty jest w numerze umowy z NCN (np. 2019/33/B/HS4/00176 – 33 to numer edycji)
 • Raporty końcowe – w przypadku konieczności zwrotu środków – niewykorzystane środki muszą być zwrócone w ciągu 60 dni od daty zakończenia – należy zadbać o wcześniejsze przygotowanie raportu i dostarczenie pisma o zwrot środków w terminie umożliwiającym ich terminowy zwrot do NCN.

Dział Księgowości Projektowej (dawny Dział Kosztów)  – DKP (dkp@uwr.edu.pl ):

Monika Lubas monika.lubas@uwr.edu.pl

Wydział Chemii

Wydział Matematyki i Informatyki

Joanna Wysocka joanna.wysocka@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Filologiczny

CSNE

Justyna Tkaczyk justyna.tkaczyk@uwr.edu.pl

Wydział Biotechnologii

Wydział Fizyki i Astronomii

Radosław Pająk radoslaw.pajak@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

 

Zespół Projektów Krajowych  – ZPK zpk@uwr.edu.pl:

Honorata Błaś honorata.blas@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Filip Franczyk filip.franczyk@uwr.edu.pl

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

CSNE

Natalia Górniak-Knopczyk natalia.gorniak-knopczyk@uwr.edu.pl

Wydział Chemii

Wydział Matematyki i Informatyki

Monika Płatek monika.platek@uwr.edu.pl

Wydział Biotechnologii

Wydział Filologiczny

Katarzyna Przybylska katarzyna.przybylska@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

 

 

Edycje konkursowe NCN do 23

Kierownik nie jest zobligowany do posiadania podpisu elektronicznego, edycje „papierowe”

 • Kierownik ustala mailowo lub na podstawie papierowej wersji roboczej kwestie finansowe z DKP, kwestie formalne – mailowo z ZPK
 • Kierownik zatwierdza sprawdzony raport w OSF
 • Kierownik przekazuje do DKP jeden lub dwa egzemplarze wydrukowanego raportu w wersji zatwierdzonej w OSF do NCN (nie roboczej) z podpisem Kierownika projektu, Dziekana, ewentualnie Pełnomocnika
 • DKP przekazuje raport do podpisu Głównej Księgowej
 • ZPK przekazuje raport do podpisu Pani Prorektor
 • ZPK informuje kierownika o możliwości wysyłki raportu w OSF
 • ZPK skanuje podpisany papierowy raport i przekazuje do podpisu elektronicznego Pani Prorektor
 • ZPK przekazuje raport podpisany elektronicznie do wysyłki na ePUAP NCN
 • ZPK przekazuje do teczki projektowej w DKP egzemplarz papierowy raportu z podpisami i UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), będące potwierdzeniem wysłania raportu na ePUAP NCN
 • ZPK wysyła Kierownikowi potwierdzenie wysyłki raportu na ePUAP NCN
 • Raport uważa się za wysłany jeśli w OSF zmienił status na wysłany, a skan wersji papierowej raportu podpisany elektronicznie przez Panią Prorektor został przekazany na ePUAP NCN.

Edycje konkursowe NCN od 24 do 32

kierownik jest zobligowany do posiadania podpisu elektronicznego, edycje „elektroniczne” (Kierownik musi sprawdzić ważność certyfikatu podpisu elektronicznego!)

 • Kierownik ustala z ZPK kwestie formalne raportu (na podstawie maila), z DKP dane finansowe – na podstawie przesłanego mailowo raportu albo dostarczonego jednego egzemplarza wydrukowanego raportu bez podpisów (zatwierdzonego w OSF, nie wersji roboczej)
 • Kierownik pobraną z OSF wersję elektroniczną raportu (pdf), podpisuje elektronicznie (podpis w formacie PAdES), przesyła w EZD do Dziekana Wydziału z prośbą o akceptację (akceptacja najlepiej w formie podpisu elektronicznego albo notatki) i przesyła w EZD do DKP
 • DKP przekazuje raport do podpisu Głównej Księgowej i zaakceptowany przesyła w EZD do ZPK
 • ZPK przekazuje w EZD raport do podpisu elektronicznego Pani Prorektor
 • ZPK informuje kierownika o możliwości wysyłki raportu w OSF
 • ZPK przekazuje raport z wymaganymi podpisami elektronicznymi do wysyłki na ePUAP NCN
 • ZPK przekazuje w EZD do DKP raport z wymaganymi podpisami i UPP
 • ZPK wysyła Kierownikowi potwierdzenie wysyłki raportu na ePUAP NCN – UPP
 • Raport uważa się za wysłany jeśli w OSF zmienił status na wysłany oraz raport w wersji elektronicznej (z wymaganymi podpisami elektronicznymi) został wysłany na ePUAP NCN

Edycje konkursowe NCN od 33

kierownik jest zobligowany do posiadania podpisu elektronicznego, edycje „elektroniczne” z podziałem innych kosztów bezpośrednich (Kierownik musi sprawdzić ważność certyfikatu podpisu elektronicznego!)

WAŻNE!!! UWAGA!!! Raport może być zamknięty (można uzyskać wersję ostateczną) dopiero po wysłaniu go w OSF do NCN. Prosimy o ostrożność, nie klikać Wyślij do NCN zanim raport nie zostanie sprawdzony!

 • Kierownik ustala z ZPK kwestie formalne raportu (na podstawie maila), z DKP dane finansowe – na podstawie przesłanego mailowo raportu albo dostarczonego jednego egzemplarza wydrukowanego raportu w wersji roboczej!!!
 • Po otrzymaniu informacji o poprawności raportu Kierownik wysyła raport w OSF do NCN
 • Kierownik pobiera zatwierdzoną wersję raportu z OSF, podpisuje elektronicznie  w formacie PAdES i przesyła w EZD do Dziekana
 • Dalsza ścieżka jak w przypadku edycji 24-32

Uwaga:

Prośba o właściwe opisywanie koszulek w EZD zgodnie ze schematem:

Raport roczny / Raport końcowy, nr kosztowy projektu, imię i nazwisko Kierownika Projektu

Przykład:

Raport roczny, 0201/2297/20, Jan Nowak