Strona używa plików cookies więcej

Sposób wysyłki wniosków w konkursach NCN

Sposób wysyłki wniosków w konkursach NCN: OPUS22, SONATA17, PRELUDIUM BIS3

-kierownik przysyła do weryfikacji mailem do pracownika ZPK BOP pdf wersji roboczej wniosku pobrany z OSF do dnia 7 grudnia 2021 (termin wewnętrzny)

-wersja ostateczna (wniosek sprawdzony, kompletny, z właściwymi załącznikami): kierownik blokuje wniosek w OSF (nie jest to wysyłka wniosku do NCN)

-po zablokowaniu wniosku w OSF pojawia się nowa zakładka: elektroniczna wysyła wniosku, z której kierownik pobiera: 1)potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu, 2)potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot

-1) kierownik podpisuje i załącza w OSF, 2) kierownik przesyła mailem lub przekazuje wydruk do pracownika ZPK BOP zajmującego się wnioskiem, który zwraca się o podpisanie potwierdzenia do JM Rektora

-kierownik drukuje wniosek z systemu OSF, podpisuje i przekazuje do podpisu dziekanowi wydziału (nie ma wersji skróconej jak dawniej, nie ma wskazanego miejsca na podpisy: proponujemy złożyć podpisy pod kosztorysem), a następnie podpisany wniosek oraz podpisane przez siebie 1) (które wcześniej zeskanował i załączył w OSF) przekazuje do ZPK BOP (ul. Kręta 1 lub przez Kancelarię w gmachu głównym)

-w przypadku trudności w uzyskaniu podpisu dziekana kierownik przesyła pdf ostatecznej wersji wniosku do dziekana i uzyskuje mailową zgodę dziekana na złożenie załączonego wniosku, następnie mailową zgodę przysyła do osoby obsługującej wniosek w ZPK BOP

-pracownik ZPK BOP odsyła podpisane 2) potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot (podpis elektroniczny lub skan dokumentu podpisanego odręcznie)

-kierownik załącza podpisany dokument 2) w OSF

-kierownik wysyła wniosek do NCN przez „Przekaż do NCN”, sprawdza, czy status wniosku zmienił się na „Wysłany” (termin: 15 grudnia 2021 godzina 16)

-w przypadku jednostek pozawydziałowych: tam gdzie występuje dziekan – zastępujemy: kierownik jednostki organizacyjnej