Strona używa plików cookies więcej

Konferencje naukowe 2016

Plan imprez naukowych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w 2016 roku

L.p. Temat konferencji naukowej Organizator Opiekun naukowy konferencji Zasięg Planowany termin Miejsce
1 Filozofia i antropologia obrazu (trzecia edycja) Instytut Socjologii, Instytut Filozofii dr Ewa Kwiatkowska, dr hab. Ilona Błocian uczelniany, ogólnopolski cykliczna, tryb seminaryjny Wrocław
2 Nauczyciel – wychowawca – mistrz. O potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki UWr Dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr ogólnopolski 11 – 12 stycznia Wrocław
3 Problematyka archeometryczno – konserwatorska zabytków archeologicznych o złożonej strukturze Instytut Archeologii dr inż. Beata Miazga, mgr Małgorzata Konczewska środowiskowy 14 stycznia Wrocław
4 Szkoła zimowa analizy abstrakcyjnej IM UWr, IM Czeskiej Akademii Nauk, IM Uniwersytetu Karola w Pradze, IM Węgierskiej Akademii Nauk, IM Uniwersytetu Safarika w Koszycach prof. David Chodounsky międzynarodowy 30 stycznia – 06 lutego Hejnice, Czechy
5 52 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej – „Theoretical Aspects of Neutrino Physics” Instytut Fizyki Teoretycznej UWr, Komitet Fizyki Pan prof. dr hab. Jan Sobczyk międzynarodowy 14 – 21 lutego Lądek Zdrój
6 Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce Katedra Prawa Karnego Wykonawczego WPAE, Sąd Okręgowy we Wrocławiu prof. UWr dr hab. Tomasz Kalisz, dr Adam Kwieciński ogólnopolski 25 – 26 lutego Wrocław
7 Sympozjum „Międzykulturowe wplywy psychoanalizy” Instytut Psychologii UWr, PTPA dr Jolanta Kowal, dr Krystyna Węgłowska – Rzepa ogólnopolski luty Wrocław
8 Stosunki polsko – niemieckie w literaturze po 1945. Między tradycją a współczesnością IFG dr hab. Ewa Jarosz – Sienkiewicz międzynarodowy marzec Wrocław
9 Debata: społeczno – kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet Katedra Studiów Europejskich UWr, Stowarzyszenie Nastawnia, Fundacja Punkt Widzenia dr Maciej Bachryj – Krzywaźnia środowiskowy marzec Wrocław
10 Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 – Dolina Baryczy Wydział Nauk Biologicznych, Stacja Ornitologiczna dr hab. prof. Marta Borowiec środowiskowy marzec/kwiecień Stacja Ornitologiczna, Ruda Milicka
11 Kultura filmowa na Dolnym Śląsku Instytut Kulturoznawstwa dr Małgorzata Kozubek ogólnopolski 07 marca Wrocław
12 Elektroniczny dokument w prawie cywilnym i procesie cywilnym CBPPEKE, WPAE, OIRP we Wrocławiu, ORA we Wrocławiu prof. dr hab. Jacek Gołaczyński ogólnopolski 17 marca Wrocław
13 Zmodyfikowane typy przestępstwa w teorii i praktyce prawa karnego Katedra Prawa Karnego Materialnego prof. dr hab. Jacek Giezek międzynarodowy 17 – 18 marca Wrocław
14 IV Zlot Młodych Badaczy Kultury – Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej dr hab. Renata Tańczuk ogólnopolski 17 – 18 marca Wrocław
15 Dni Mózgu 2016 Studenckie Koło Naukowe Psyche, Studenckie koło Psychologii Poznawczo – Behawioralnej VR4Health dr Alina Żurek, dr Joanna Piskorz, dr Marcin Czub ogólnopolski 15 -17 marca Wrocław
16 Seminarium cykliczne „Mity (po)nowoczesnej Europy. Inny, inność, odmienność w ponowoczesnej Europie” Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr dr Grażyna Lubowicka środowiskowy 18 marca Wrocław
17 III Wrocławsko – Brnańskie Seminarium Naukowe Prawa Finansowego Katedra Prawa Finansowego UWr dr Andrzej Huchla, dr hab. Patrycja Zawadzka międzynarodowy 18 – 19 marca Wrocław
18 Sporne zagadnienia prawa dowodowego w procesie karnym Katedra Postępowania Karnego WPAE prof. dr hab. Jerzy Skorupka regionalna 01 – 03 kwietnia Karpacz
19 Aktualne problemy stosowania Ordynacji podatkowej Katedra Prawa Finansowego UWr, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ prof. dr hab. Wiesława Miemiec ogólnopolski 04 kwietnia Wrocław
20 Kombinatoryka i grupy IM UWr, IM PAN, WMIiM UW, UAM prof. Tadeusz Januszkiewicz międzynarodowy 04 – 07 kwietnia Będlewo
21 Ekonomia, polityka i media Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut CEMIDES Polska, Naukowe Koło Ekonomistów dr Marcin Winiarski ogólnopolski 06 kwietnia Wrocław
22 Forum Prawa mediów Elektronicznych: Europa cyfrowa CBPPEKE, WPAE, UO, USz prof. dr hab. Jacek Gołaczyński ogólnopolski 06 – 07 kwietnia Wrocław
23 Spółki a podatki Katedra Prawa Finansowego UWr, Koło Naukowe Prawa Finansowego „Fiscus” oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego dr Przemysław Pest ogólnopolski 07 kwietnia Wrocław
24 Komu i do czego potrzebna jest szkoła – o edukacji inaczej. Zakład Botaniki IBŚ WNB UWr, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, mgr Lilianna Zabierowska ogólnopolska 07 – 08 kwietnia Wrocław – Pawłowice
25 Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym” Katedra Postępowania Karnego WPAE prof. dr hab. Jerzy Skorupka ogólnopolski 11 kwietnia Wrocław
26 American Day IFA, Koło Naukowe Amerykanistów UWr „Going West”, Kolegium MISHiS UWr, Komisja Nauk Filologicznych PAN prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski ogólnopolski kwiecień Wrocław
27 Carl und Gerhart Hauptmann. Tradition und Moderne. Polskie Towarzystwo im. Gerharta Hauptmanna UWr, Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. IFG dr Jolanta Szafarz, dr Kalina Mróz – Jabłecka, prof. zw. dr hab. Mirosława Czarnecka uczelniano – środowiskowy 14 kwietnia Wrocław
28 Bóg – człowiek – świat wfilozofii dialogu. W 130 rocznicę urodzin Franza Rosensweiga Instytut Filozofii dr Dominika Jacyk, dr hab. Maciej Manikowski ogólnopolski 14 – 15 kwietnia Wrocław
29 Teaching Chinese as a Foreign Language Instytut Konfucjusza dr Stefan Nowicki międzynarodowy 14 – 15 kwietnia Wrocław
30 European Union, citizenship and fundamental rights – opportunities and challenges for Europe Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta dr hab. prof. nadzw UWr Dagmara Kornobis – Romanowska międzynarodowy 14 – 15 kwietnia Wrocław
31 Cykl spotkań naukowych „Prawo i kultura”. Sesja pierwsza: Doświadczenie i akceptacja. Instytut Nauk Administracyjnych i Interdyscyplinarne Studeckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA dr hab. Magdalena Tabernacka międzynarodowy 14 – 16 kwietnia Wrocław
32 Komunikacja w obliczu kryzysu w rodzinie Zakład Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki UWr dr Maja Piotrowska ogólnopolski zmiana terminu na                          20 kwietnia Wrocław
33 Dni Lingwistyki Stosowanej Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr, Zakład Lingwistyki Stosowanej TU Dresden dr Joanna Szczęk międzynarodowy 20 – 22 kwietnia Wrocław
34 Granice nauki Instytut Filozofii UWr, Studium Nauk Humanistycznych PWr dr hab. Damian leszczyński, dr Zbigniew Pietrzak ogólnopolski 21 – 22 kwietnia Wrocław
35 Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska Instytut Nauk Administracyjnych WPAE prof. dr hab. Jerzy Supernat międzynarodowy 22 kwietnia Wrocław
36 Badanie i projektowanie komunikacji 6 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr prof. dr hab. Michael Fleischer środowiskowy, ogólnopolski 25 – 27 kwietnia Podlesice k. Kroczyc
37 Zamki śląskie na tle Europy Środkowowschodniej. Seminarium Komitetu Stałego Międzynarodowego Towarzystwa Kastellologicznego – CASTRUM BENE Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej dr Artur Boguszewicz międzynarodowy 28 – 30 kwietnia Wrocław
38 Seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAE dr Agnieszka Frąckowiak – Adamska ogólnopolski 29 kwietnia Wrocław
39 Szlachta cząstkowa w obrazie wsi – historia, kultura, obyczaje, różnice Instytut Historyczny UWr, Związek Szlachty Polskiej O/Wrocław, Muzeum Etnograficzne O/Wrocław, Polskie Towarzystwo Heraldyczne prof. dr hab. Rościsław Żerelik, Michał Kwilecki ogólnopolski 29 – 30 kwietnia Wrocław
40 III Środkowoeuropejskie Forum Młodych Prawników. Modele edukacji prawniczej w krajach Europy Środkowo – Wschodniej Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo – Wschodniej dr hab. Maciej Marszał, prof. UWr międzynarodowy kwiecień Wrocław
41 Dialogi uniwersyteckie: Wizualne studia miejskiej przestrzeni Instytu Kulturoznawstwa, Dział Współpracy Międzynarodowej dr Izolda Topp – Wójtowicz międzynarodowy kwiecień/maj Wrocław
42 Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo: wymiar lokalny, państwowy i międzynarodowy Zakład Badań Wschodnich dr Elżbieta Szyszlak międzynarodowy kwiecień/maj Wrocław
43 Lokalna polityka publiczna Instytut Politologii UWr dr Andrzej Ferens ogólnopolski maj Wrocław
44 Prawda, dobro, piękno II Instytut Filozofii UWr prof. Leszek Kleszcz, dr Andrzej Lorczyk, Dr Sławomir Barć ogólnopolski maj Wrocław
45 III Wiosenne Warsztaty z Psychologii Ewolucyjnej Instytut Psychologii UWr, Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji dr hab. Piotr Sorokowski ogólnopolski maj Wrocław, Szklarska Poręba
46 Geoturism: practice and experience Uniwersytet Lwowski, WNZKŚ UWr, PWSZ Krosno prof. dr hab. Andrzej Solecki międzynarodowy 05 – 07 maja Lwów
47 VII Polsko – Ukraińskie Dni Historyczno – Pedagogiczne. Kultura w edukacji Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki UWr prof. zw dr hab. Stefania Walasek międzynarodowy 05 – 06 maja Zakopane
48 Tendencje europeizacji w narodowych porządkach prawnych na przykładzie Niemiec i Polski (Europäisierungstendezen in nationalen Rachtsordnungen am Beispiel von Deutschland und Polen) Katedra Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie, Prawcownia Nauczania Prawa w Językach Obcych WPAE UWr dr Adgnieszka Malicka międzynarodowy 05 – 08 maja Ratyzbona
49 36. Tagung des Arbeitskreises Bild Druck Papier. Kulturhaupstadt Europas Wrocław Arbeitskreis Bild Druck Papier, IFG, Muzeum Miejskie Wrocławia prof. UWr dr hab. Anna Mańko – Matysiak uczelniany, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy 05 – 08 maja Wrocław
50 Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, XXI. Applications of Logic to Philosophy and the Foundations of Mathematics, XXI Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr, Instytut Matematyki i Informatyki UO, Instytut Matematyki UŚ prof. dr hab. Janusz Czelakowski, dr hab. Tomasz Połacik, dr Marcin Selinger międzynarodowy 09 – 13 maja Szklarska Poręba
51 Kinofilia Instytut Kulturoznawstwa dr hab. Agnieszka Nieracka ogólnopolski 10 maja Wrocław
52 XII Colloquium Prawno – Historyczne pt. Edukacja prawnicza od Bejrutu do Bolonii WPAE, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych prof. zw. Włodzimierz Kaczorowski, prof. zw. Marek Maciejewski, prof. dr hab. Józef Koredczuk ogólnopolska 10 – 11 maja Brzeg
53 TRACE – przyrosty roczne w archeologii, klimatologii i ekologii Zakład Geografii Fizycznej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, ATR – Association for Tree Ring Research, Uniwersytet Śląski dr hab. Piotr Owczarek, prof. dr hab. Ireneusz Malik międzynarodowy 10 – 14 maja Białowieża
54 Das Riesengebirge als Ort Interkultureller Beziehungen: Gerhart Hauptmann im spiegel der Erinnerungskulturen IFG Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska, Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie prof. UWr dr hab. Anna Mańko – Matysiak uczelniany, regionalny, międzynarodowy 11 – 13 maja Jagniątkowo
55 XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zadania jedostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenská republika, Oddział Wrocławski PTS, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS prof. dr hab. Jan Maciejewski międzynarodowy 12 – 13 maja Wrocław
56 Spory o wartości II – Arguments About the Values II Instytut Kulturoznawstwa dr Marcin Stabrowski środowiskowy 11 – 13 maja Sokołowsko
57 Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład. Instytut Filologii Słowiańskiej dr hab. Michał Sarnowski międzynarodowy 12 – 13 maja Wrocław
58 Autobiografia – najnowsze kierunki badań Pracownia Literatury Angielskiej dr hab. Teresa Bruś środowiskowy maj Wrocław
59 Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady. Instytut Prawa Cywilnego UWr, CBPPEKE, Studenckie Koło Naukowe Audiatur dr hab. Jacek Mazurkiewicz międzynarodowy 13 maja Wrocław
60 Bezpieczeństwo w cyberprzetrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka Zakład Polityki Zagranicznej RP, ISM, Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Tomasz R. Dębowski międzynarodowy 13 maja Wrocław
61 Pokój to nie tylko brak wojny. (Peace is not only the absence of war.) WNS, Akademia Ochrony Zdrowia przy UWr Sp. z o.o. dr Alina Bernadetta Jagiełowicz międzynarodowy 13 – 14 maja Wrocław
62 Rozprawa na odległość – wykorzystanie wideokonferencji w postępowaniu sądowym CBPPEKE, WPAE dr Łukasz Goździaszek międzynarodowy 14 maja Wrocław
63 Probabilistyczne Aspekty Analizy Harmonicznej Instytut Matematyczny UWr prof. Ewa Damek międzynarodowy 14 – 21 maja Będlewo
64 Konflikt polityczny w refleksji politologicznej Instytut Politologii UWr dr hab. prof. nadzw. Andrzej Czajowski ogólnopolski 16 – 17 maja Wrocław
65 Wizja NATO XXI wieku Instytut Politologii UWr dr hab. Adriana Dudek ogólnopolski 16 – 17 maja Wrocław
66 Dziecko w styuacjach uczenia się. Poznawanie świata i swoich możliwości Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UWr prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz międzynarodowy 16 – 18 maja Brzeźno k/Wrocławia
67 Communities in Transition: Culture, Critical Enquiry and Tradition. The 10th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry. Wspólnoty w procesie przemian: kultura, dociekania krytyczne, tradycja. 10 doroczna konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Dociekań MacIntyre’owskich. Instytut Filozofii UWr, International Society for MacIntyrean Enquiry, Wydział Pedagogicznyczny DSW prof. dr hab. Adam Chmielewski, dr Piotr Machura międzynarodowy 16 – 19 maja Wrocław
68 XIII Polsko – Niemieckie Seminarium Wrocław – Halle – Siegen Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji, Instytut Historii Sztuki UWr, Fachbereich 1: Evangelische Theologie Kirchen und Theologiegeschichte Universitat Siegen, Institut fur Historische Theologie der Theologischen Fakultat der Martin Luther Universitat Halle-Wittenberg prof. dr hab. Jan Harasimowicz międzynarodowy 16 – 21 maja Boží Dar
69 XXXII Konferencja Embriologiczna Rośliny – Zwierzęta – Człowiek Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt dr hab. Prof. Małgorzata Daczewska ogólnopolski 18 – 21 maja Wojsławice
70 Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy Instytut Nauk Ekonomicznych, Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „RekFin” dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska ogólnopolski 19 – 20 maja Wrocław
71 The Child and the Book („Children’s Literature and Play”) Wydział Filologiczny, KFN, IFP, IFR, IFA, JSKŚO, IINB dr hab. Dorota Michułka międzynarodowy 19 – 21 maja Wrocław
72 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i pedagogiczne” nt.: „Rodzina w sytuacji konfliktów i zagrożeń” Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki UWr prof. zw. dr hab. Stefania Walasek międzynarodowy 19 – 21 maja Szklarska Poręba
73 Bibliografia historii Śląska w perspektywie historycznej i metodologicznej Instytut Historyczny, Pracownia Bibliografii Historii Śląska, Herder Institut Marburg dr hab. Karol Sanojca międzynarodowy 23 – 24 czerwca Wrocław
74 E-Notariat CBPPEKE, WPAE, Krajowa Rada Notarialna prof. dr hab. Jacek Gołaczyński ogólnopolski 20 maja Warszawa
75 Geologia jako fundament przemysłu skalnego – w ramach Spotkania z pracodawcami Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr ogólnopolski 20 – 21 maja Wrocław
76 XI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą: Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Instytut Historyczny UWr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej O/Wrocław dr hab. Tomasz Głowiński ogólnopolski, międzynarodowy 20 – 22 maja Sobótka
77 Jubileuszowy Zjazd Absolwentów i Pracowników Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery z okazji 70. rocznicy założenia Obserwatorium Meteorologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery prof. dr hab. Krzysztof Migała ogólnopolski 21 maja Wrocław
78 70 lat Obserwatorium Meteorologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – Jubileuszowy Zjazd Absolwentów „Kosibówki” Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego prof. dr hab. Krzysztof Migała ogólnopolski 21 – 22 maja Wrocław
79 Architektura Wrocławia i Berlina w XX wieku. Cz. I Instytut Historii Sztuki UWr, Institut für Kunstwissenschaft und historische Urbanistik Technische Universitӓt Berlin dr hab. Agnieszka Zabłocka – Kos międzynarodowy 20 – 25 maja Wrocław
80 Azylant, migrant, uchodźca, wysiedleniec… – konteksty kulturowe, polityczne, społeczne Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki dr Bożena Czarnecka ogólnopolski 24 maja Wrocław
81 Prawa podstawowe UE w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta dr hab. prof. nadzw UWr Dagmara Kornobis – Romanowska ogólnopolski 24 – 25 maja Wrocław
82 Problemy społeczno – gospodarcze na polskich pograniczach Instytut Socjologii, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza prof. dr hab. Zbigniew Kurcz międzynarodowy 25 – 26 maja Wrocław
83 Colloquia Anthropologica et Communicativa Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dr Katarzyna Konarska ogólnopolski 30 – 31 maja Lądek Zdrój
84 Efekt motyla III. Niestabilność, chaos, samoorganizacja w języku, literaturze, nauczaniu IFP UWr dr hab. Kordian Bakuła, dr hab. prof. UWr Dorota Heck ogólnopolski 30 – 31 maja Wrocław
85 Punkt krytyczny i początek uwolnienia (CPOD2016) Instytut Fizyki Teoretycznej, New CompStar – COST prof. dr hab. Ludwik Turko, prof. dr hab. David Blaschke, prof. dr hab. Krzysztof Redlich międzynarodowy 30 maja – 04 czerwca Wrocław
86 Muzyka w społeczeństwie. Społeczno – kulturowe uwarunkowania recepcji muzyki. Instytut Socjologii, Instytut Muzykologii dr Barbara Pabjan, prof. Maciej Gołąb międzynarodowy maj/czerwiec Wrocław
87 Spotkania z literaturą niderlandzką dla dzieci i młodzieży Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, KFN dr Katarzyna Tryczyńska międzynarodowy czerwiec Wrocław
88 36 Sympozjum Maksa Borna – „Całkowalne układy” Instytut Fizyki Teoretycznej UWr, Komitet Fizyki Pan prof. dr hab. Ziemowit Popowicz ogólnopolski czerwiec Wrocław
89 Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej Instytut Nauk Administracyjnych, SAWPAE prof. dr hab. Tadeusz Kocowski ogólnopolski 02 – 03 lub 09 – 10 czerwca Wrocław
90 Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów Centrum Studiów Postkolonialno – Posttotalitarnych WF prof. UWr dr hab. Agnieszka Matusiak międzynarodowy 02 – 03 czerwca Wrocław
91 Wybrane problemy podatkowe gmin Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, PWSZ AS Wałbrzych prof. dr hab. Wiesława Miemiec ogólnopolska 06 czerwca PWZS AS Wałbrzych – Zamek Książ
92 Placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne – współczesne problemy organizacyjne i metodyczne Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki UWr, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji dr hab. Danuta Kowalczyk prof. UWr ogólnopolski 06 czerwca Wrocław
93 Career and life design inteventions for sustainable development and decent work Katedra UNESCO Założyciowego Poradnictwa Zawodowego, European Society For Vocational Designing and Career Counselling (ECVDC) prof. dr hab. Jean Guichars, dr Viletta Drabik – Podgórna międzynarodowy 06 – 08 czerwca Wrocław
94 School on Physical Organic Chemistry „Movement in Chemistry” Sekcja Fizykochemii Organicznej PTChem dr hab. Kazimierz Orzechoski, prof. UWr międzynarodowy 06 – 19 czerwca Przesieka
95 Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii prof. dr hab. Barbara Wiśniewska – Paź ogólnopolski 08 – 09 czerwca Wrocław
96 Wrocław i Dolny Śląsk w kulturze śródziemnomorskiej. Instytut Filologii Romańskiej dr hab. Justyna Łaszkiewicz międzynarodowy 08 – 09 czerwca Wrocław
97 XXIII Szkoła Kartograficzna „Bezzałogowe statki powietrzne w naukach o Ziemi” Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Nadleśnictwo Świeradów, Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe PWr dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr międzynarodowy 08 – 10 czerwca Świeradów – Zdrój
98 Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii WPAE dr hab. Katarzyna Szalonka międzynarodowy 09 – 10 czerwca Wrocław
99 Culture in Transfer: Translation and Transcultural Communication. Kulturowe i społeczne aspekty tłumaczeń, tłumaczenie a nowe media, tłumaczenie jako dialog międzykulturowy, tłumacz jako kulturowy mediator, rola tłumacza w społeczeństwie. Zakład Translatoryki w IFA dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr międzynarodowa 10 – 11 czerwca Wrocław
100 XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma Katedra Kryminalistyki WPAE dr Rafał Cieśla międzynarodowy 15 – 17 czerwca Wrocław
101 Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty IFP UWr, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów dr hab. prof. UWr Anna Gemra ogólnopolska 15 – 19 czerwca Wisła
102 Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska Instytut Historyczny UWr, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” prof. dr hab. Grzegorz Strauchold ogólnopolski – regionalny 17 – 18 czerwca Bolesławiec, Wrocław
103 Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet SWPS, Northern Arizona University dr Dorota Koczanowicz międzynarodowy 17 – 19 czerwca Wrocław
104 Odbudowa, przebudowa, odnowa. Wokół przemian architektonicznych Warszawy w I połowie XX wieku Instytut Historii Sztuki, ICOMOS, sekcja architektury XX wieku, Izba Architektów RP dr hab. Agnieszka Zabłoska – Kos ogólnopolski 18 czerwca Warszawa
105 „Duo sunt labyrinthi humanae mentis, qui ex eodem infini fontem oriuntur”. Labirynty wolności i racjonalności w filozofii Leibniza – założenia, krytyka i dzieje recepcji. Instytut Filozofii UWr prof. Bogusław Paź ogólnopolski 19 – 24 czerwca Wrocław
106 Civilazation and Its Opposite in Antiquity Instytut Konfucjusza dr Stefan Nowicki międzynarodowy 22 – 24 czerwca Pilzno
107 Staropolski ogląd świata. Sarmackie kody kulturowe. Instytut Historyczny UWr dr hab. Filip Wolański ogólnopolski 22 – 23 czerwca Wrocław
108 Utopia a edukacja  – edycja 2 Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr, Oddział Wrocławskiego Towarzystwa Pedagogicznego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr ogólnopolski 23 czerwca Poznań
109 Verstörende Lebenserfahrungen und literarische Traumanarstellungen – Workshop IFG, Institut für Germanistik, Justus Liebig Universität Giessen dr hab. Monika Wolting międzynarodowy 23 – 25 czerwca Berlin
110 Przemiany krajobrazu kulturowego Europy Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych Instytut Archeologii prof. dr hab. Jerzy Piekalski międzynarodowy 23 – 26 czerwca Kopaniec
111 Postępowanie cywilne w dobie przemian Instytut Prawa Cywilnego prof. dr hab. Elwira Marszałkowska – Krześ ogólnopolski 24 – 25 czerwca Wrocław
112 Wykluczeni/Outcasts Instytut Kulturoznawstwa, Brave Festival prof. dr hab. Mirosław Kocur międzynarodowy 29 – 30 czerwca Wrocław
113 X Konferencja im. Jakuba Parnasa – Young Scientist Forum „Molecule in Living Cells and in Innovative Medicine” WB, WNB, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Ukraińskie Towarzystwo Biochemiczne, Izraelskie Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej prof. dr hab. Andrzej Dżugaj międzynarodowy 10 – 12 lipca Wrocław
114 WORKSHOP POLSKO – CHIŃSKI pt. „Molekularne podstawy ulepszania uprawy lnu” Zakład Biochemii Genetycznej WB prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski międzynarodowy 11 – 17 lipca Wrocław
115 VII Międzynarodowa Konferencja „Mgła, gromadzenie wody z mgły i rosa” Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego dr Mieczysław Sobik międzynarodowy 24 – 29 lipca Wrocław
116 17 Workshop: Nieprzemienna probabilistyka. Procesy Levy’ego i algebry operatorowe, z zastosowaniami Instytut Matematyczny UWr prof. Marek Bożejko międzynarodowy 24 – 30 lipca Będlewo
117 Excited States of Transition Elements – ESTE 2016 Wydział Chemii i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN prof. dr hab. Eugeniusz Zych międzynarodowy 21 – 26 sierpnia Wrocław
118 Pamięć – Edukacja – Społeczeństwo Zakład Dydaktyki Historii i WOS dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr międzynarodowy wrzesień Wrocław
119 Język i komunikacja w teorii i praktyce IFG UWr dr Edyta Błachut, prof. dr hab. Lesław Cirko, dr Adam Gołębiowski międzynarodowy wrzesień Karpacz
120 Siódma Euro – Japońska Konferencja na temat wybuchów Instytut Matematyczny UWr, Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University Tohoku University, Sendai, Japonia prof. Marek Fila, prof. Grzegorz Karch, prof. Dariusz Wrzosek międzynarodowy 04 – 10 września Będlewo
121 37 Sympozjum Maksa Borna – „Grupy kwantowe, geometrie nieprzemienne i grawitacja kwantowa II: Jubileusz 25-lecia kappa – deformacji” Instytut Fizyki Teoretycznej UWr, Komitet Fizyki PAN prof. dr hab. Andrzej Borowiec międzynarodowy 05 – 07 września Wrocław
122 VI Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego Instytut Fizyki Doświadczalnej dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr krajowy 06 – 09 września Trzebnica
123 Ojcostwo we współczesnym dyskursie Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej IFA dr hab. Dominika Ferens międzynarodowy 08 – 10 września Wrocław
124 Matematyczne postawy tworzenia wzorów w przyrodzie Instytut Matematyczny, Insitute of Applied Mathematics, University of Heidelberg prof. Piotr Biler, prof. Grzegorz Karch, prof. Anna Marciniak – Czochra, prof. Piotr Gwiazda międzynarodowy 11 – 17 września Będlewo
125 Zrozumieć przeszłość dla kreowania przyszłości. Ostatnie wyniki badań amerykanistycznych (nr II) Instytut Archeologii, Akademia Nauk O/Wrocław prof. dr hab. Józef Szykulski międzynarodowy 12 – 15 września Wrocław
126 Modele stochastyczne V Instytut Matematyczny UWr, Centrum Banacha IM PAN prof. Ryszard Szekli międzynarodowy 12 – 16 września Wrocław
127 III Polski Kongres Geologiczny Polskie Towarzystwo Geologiczne O/Wrocław dr hab. Jurand Wojewoda ogólnopolski 14 – 18 września Wrocław
128 „Spotkania Dolnośląskie”: Audyt krajobrazu Instytut Historyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, dr hab. Joanna Nowosielska ogólnopolski 15 – 16 września Wrocław
129 Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje SPNJO mgr Aleksandra Matkowska, prof. dr hab. Anna Michońska – Stadnik ogólnopolski 15 – 17 września Wrocław
130 XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Instytut Psychologii UWr, SWPS O/Wrocław dr hab. Kinga Laczowicz – Tabaczek prof. UWr, prof. dr hab. Dariusz Doliński ogólnopolski 16 – 18 września Wrocław
131 Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. XIII edycja cyklu „Sukces w Zarządzaniu Kadrami” 2016 Instytut Psychologii, Katedra Zarządzania Kadrami UE prof. dr hab. Marzena Stor, dr Agnieszka Fornalczyk ogólnopolski 18 – 19 września Wrocław
132 Automatyczne dowodzenie twierdzeń przy użyciu metody tableu i metod pokrewnych, formalne metody wnioskowania dla różnych logik Instytut Informatyki UWr dr hab. Jan Marie de Nivelle międzynarodowy 19 – 25 września Wrocław
133 Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 – 2012 – koszty transakcyjne dochodzenia prawa z umów CBPPEKE, WPAE prof. dr hab. Jacek Gołaczyński ogólnopolski 21 września Wrocław
134 22 ICBS – spotkanie badaczy kopalnej fauny, speleologów, paleontologów, geologów i badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką jaskiniową Zakład Paleozoologii Instytutu Biologii Środowiskowej UWr, Instytut Systematki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Urząd Miasta Stronie Śląskie, Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. dr Adrian Marciszak międzynarodowy 21 – 25 września Stronie Śląskie, Radochów, Kletno
135 Central Europe and Colonialism: Migrations, Knowledges, Perspectives, Commodities Academia Europaea i WF UWr, KFN prof. dr hab. Siegfried Huigen międzynarodowy 21 – 23 września Wrocław
136 Sympozjum Kartograficzne Zakład Kartografii i Geomatyki UAM, Katedra Geomatyki i Kartografii UMK, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr dr hab. Beata Medyńska – Gulij prof. nadzw. UAM, dr hab. Zenon Kozieł prof. nadzw. UMK, dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr międzynarodowy 22 – 23 września Poznań
137 Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy. 70-lecie Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze dr hab. prof. Uwr. Eugeniusz Kłosek, dr Katarzyna Majbroda, dr Michał Mokrzan ogólnopolski 22 – 23 września Wrocław
138 Filozofia i teologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Perspektywy poznawcze – znaczenie – oddziaływanie Instytut Filozofii UWr, Instytut Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu dr hab. Leon Miodoński międzynarodowy 22 – 24 września Wrocław
139 XX Konferencja naukowa: Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym Instytut Historii Państwa i Prawa WPAE dr Jacek Przygodzki ogólnopolski 22 – 24 września Polanica Zdrój
140 Historyczne centrum Wrocławia Instytut Historyczny UWr, Muzeum Miejskie Wrocławia dr hab. Tomasz Głowiński, kustosz Halina Okólska ogólnopolski 23 – 25 września Wrocław
141 V Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas Polskie Towarzystwo Sptektrometrii Mas, Wydział Chemii UWr dr hab. Piotr Stefanowicz ogólnopolski 25 – 29 września Sobótka
142 13th SKAM Lithic Workshop Instytut Archeologii prof. dr hab. Jan M. Burdukiewicz międzynarodowy 28 – 30 września Wrocław
143 Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego, Skarbowego i Gospodarczego WPAE dr hab. Janusz Sawicki prof. UWR, dr Katarzyna Łucarz, dr Katarzyna Liżyńska, dr Anna płońska międzynarodowy 29 września Wrocław
144 Czas bibuły 5. Drugi obieg w PRL. Mechanizmy, ludzie, idee Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dr Roman Wróblewski ogólnopolski 29 – 30 września Krzyżowa
145 Bezpieczeństwo euroatlantyckie – po szczycie NATO w Warszawie WNS, Katedra Studiów Europejskich dr hab. Paweł Turczyński ogólnopolski 29 – 30 września Wrocław
146 Badania psycholingwistyczne na temat liczby i kwantyfikacji w języku IFA dr hab. Joanna Błaszczak prof. UWr międzynarodowy wrzesień Wrocław
147 F-CHROMA Training Workshop: Data analysis and modeling of solar flares Instytut Astronomiczny, konsorcjum F-CHROMA dr hab. Arkadiusz Berlicki międzynarodowy wrzesień/październik Wrocław
148 Społeczny kontekst więzienia Instytut Socjologii, Instytut Filozofii dr Barbara Pabjan międzynarodowy październik Wrocław
149 Ukraińska myśl polityczna i prawna w XX wieku Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo – Wschodniej dr hab. Maciej Marszał, prof. UWr międzynarodowy październik Wrocław
150 Ołtarze ambonowe. Aktualne problemy badawcze. Instytut Historii Sztuki UWr dr hab. Piotr Oszczanowski międzynarodowy październik Wrocław
151 Humanistyka w obliczu antropocenu Instytut Kulturoznawstwa, Laboratorium Humanistyki Współczesnej dr hab. Dorota Wolska międzynarodowy październik Wrocław
152 Oblicza współczesnego terroryzmu – 15 lat po 11 września Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego dr Michał Piekarski ogólnopolski październik Wrocław
153 Historia kultury polskiej i rosyjskiej w perspektywie historiograficznej obu narodów Instytut Historyczny UWr dr Wojciech Pietruszka międzynarodowy październik Wrocław
154 Zdrowie, choroba i lecznictwo jako pole badań nad przeszłością – aktualne metody, zagadnienia i problemy Instytut Historyczny UWr dr Jakub Węglorz ogólnopolski październik Wrocław
155 Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, podsumowująca wyniki matur 2016 Instytut Historyczny UWr, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu dr hab. Joanna Wojdon regionalny październik/listopad Wrocław
156 Infantylność w komunikacji – komunikowanie infantylności Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dr hab. prof. UWr Leszek Pułka ogólnopolski 10 października Wrocław
157 Granice, pogranicza, transgresje w przestrzeniach górskich IFP UWr, Redakcja Rocznika „Góry – Literatura – Kultura”, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dr hab. Ewa Grzęda, dr hab. Małgorzata Łoboz prof. UWr ogólnopolskie 12 – 14 października Zakopane lub Karpacz
158 International Emblem Congress. Vrots-love and emblematics Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej KFN dr Joanna Skubisz międzynarodowy 12 – 15 października Wrocław
159 Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym Katedra Postępowania Karnego WPAE prof. dr hab. Jerzy Skorupka międzynarodowy 13 – 14 października Wrocław
160 XXII Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktki Fizyki” Zakład Nauczania Fizyki IFD WFA UWr dr hab. prof. nadzw. Ewa Dębowska ogólnopolski 13 – 16 października Czeszów
161 XXIX Forum Pedagogów „Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym Zakład Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki UWr dr hab. Andrzej Ładyżyński ogólnopolski 17 – 18 października Wrocław
162 Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno – przestrzennych Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego prof. dr hab. Stanisław Ciok ogólnopolski 17 – 18 października Wrocław
163 IV Kongres Germianistyki Wrocławskiej: Wroclove – niezwykła ikona kultury europejskiej IFG UWr, Bundesinstitut fur Kultur und Geschichte der Deutchen im ostlichen Europa, Oldenburg prof. dr hab. Marek Hałub uczelniany, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy 17 – 20 października Wrocław, Brzeg, Sobótka
164 GEOTRENDS 2016 – Międzynarodowa Konferencja Geoturystyczna Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego dr hab. Krzysztof Widawski międzynarodowy 19 – 21 października Wrocław
165 Wojna i konflikt zbrojny – media, propaganda, komunikacja IFP UWr dr Helena Sojka Masztalerz, dr Marcin Poprawa ogólnopolska 20 – 21 października Wrocław
166 Jedzenie – Konsumpcja – Globalizacja Instytut Historyczny UWr, Instytut Kulturoznawstwa UWr dr hab. Piotr Badyna, dr Piotr J. Fereński, dr hab. Adam Nobis prof. UWr ogólnopolski 21 października Wrocław
167 Trzy dekady reklamy wyborczej w Polsce Instytut Politologii UWr, Polskie Towarszystwo Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Bogusława Dobek – Ostrowska międzynarodowy 21 – 22 października Wrocław
168 Pierwsze Dolnośląsko – Saksońskie Spotkanie Administratywistów Instytut Nauk Administracyjnych, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA dr Renata Kusiak – Winter środowiskowy, międzynarodowy 15 marca Wrocław
169 „Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle” – znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości Instytut Historyczny UWr dr hab. Joanna Nowosielska – Sobel ogólnopolski 24 – 25 października Wrocław
170 Bieżące problemy funkcjonowania i nauczania w polskich instytutach i katedrach historii sztuki Instytut Historii Sztuki dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr, dr Cezary Wąs ogólnopolski 27 – 28 października Wrocław
171 Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie. Narodowe, etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki UWr dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr międzynarodowy 27 – 28 października Wrocław
172 Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko – litewskiego. Instytut Historyczny UWr, Instytut Historyczny UJ, Instytut Historyczny UŚ dr hab. Filip Wolański ogólnopolski 27 – 28 października Ustroń Śląski
173 Rozliczalność horyzontalna we współczesnym systemie politycznym Instytut Politologii UWr dr Katarzyna Kobielska ogólnopolski 28 października Wrocław
174 Odwrócona hipoteka na rynku finansowym. Oczekiwania a rzeczywistość Instytut Nauk Ekonomicznych, Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „RekFin” dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska ogólnopolski 28 października Wrocław
175 III Edycja Seminarium z Psychologii Sądowej Koło Naukowe Psyche Instytut Psychologii UWr dr Alina Żurek ogólnopolski październik Wrocław
176 Sąsiedztwa III RP – Słowacja Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii UWr, Sekcja Socjologii Etniczności PTS, Wrocławski Oddział PTS dr Marcin Dębicki, dr hab. Julita Makaro międzynarodowy październik/listopad Wrocław
177 Literackie i paraliterackie formy dokumentów osobistych Instytut Socjologii UWr, Instytut Nauk Stosowanych UW, Katedra Metod i Technik Badawczych IS UŁ dr Wojciech Doliński ogólnopolski listopad Warszawa
178 Zabezpiecznie emerytalne Instytut Nauk Ekonomicznych WPAE prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, dr Mariusz Dybał międzynarodowy 3 – 4 listopada Wrocław
179 ICTM 2016. IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Technologie informatyczne i komunikacyjne w zarządzaniu a konkurencyjność i wzrost gospodarczy w rozwijających się gospodarkach: innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim w krajach w procesie transformacji. Instytut Psychologii UWr, PLAIS, Linkoping University, WSZ „Edukacja”, UZ, AIS SIG GlobDev USA dr Jolanta Kowal międzynarodowy 07 – 08 listopada Wrocław
180 Aksjosemiotyka karty pocztowej III Instytut Kulturoznawstwa dr Izolda Topp – Wójtowicz międzynarodowy 10 – 11 listopada Wrocław
181 Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1981 – 2015 Instytut Historii Sztuki, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dr hab. Anna Kutaj – Markowska prof. UWr, prof. Agnieszka Zabłocka – Kos ogólnopolski 14 – 16 listopada Wrocław
182 Moda versus ubranie codzienne. O wielorakich funkcjach i różnych dynamikach Instytut Socjologii dr Ewa Banaszak międzynarodowy 17 listopada Wrocław
183 Aging in a multicultural world – individual and social contexts of learning Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki UWr dr Małgorzata Malec – Rawiński międzynarodowy 17 – 19 listopada Wrocław
184 Kodeks spółek handlowych Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego WPAE prof. dr hab. Józef Frąckowiak ogólnopolska 18 listopada Wrocław
185 Miejski pejzaż dźwiękowy roku 1945 Pracownia Badań Pejzażu dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa, Instytut Muzykologii dr hab. Renata Tańczuk, dr Sławomir Wieczorek międzynarodowy 18 listopada Wrocław
186 Komunikacja w świecie realnym i wirtualnym pt. „Komunikacja a zmiana społeczna” Zakład Pedagogiki Mediów Instytutu Pedagogiki UWr dr Jolanta Kędzior ogólnopolski 21 listopada Wrocław
187 Teorie komunikacji i mediów 9 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dr Mariusz Wszołek międzynarodowy 21 – 23 listopada Stara Morawa k. Stronia Śląskiego
188 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako zjawisko edukacyjne. Refleksyjność wobec codzienności. Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr, Oddział Wrocławskiego Towarzystwa Pedagogicznego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr ogólnopolski 23 listopada Wrocław
189 Metody geofizyczne w archeologii polskiej Instytut Archeologii, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii UAM, Instytut Archeologii UJ, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Archeologiczne, Fundacja Nauki Archaeologia Silesiae dr Mirosław Furmanek międzynarodowy 23 – 25 listopada Wrocław
190 Tanatologiczny wymiar pamięci – cmentarze Wrocławia i Dolnego Śląska Instytut Historyczny, Uniwersytecki komitet ds. ppieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr dr hab. Filip Wolański regionalny 24 – 25 listopada Wrocław
191 „Dobro pojemne jak krzywda”. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość. Instytut Prawa Cywilnego UWr, Studenckie Koło Naukowe Audiatur dr hab. Jacek Mazurkiewicz międzynarodowy 25 listopada Wrocław
192 Praktyki pedagogiczne w edukacji nauczyciela dziecka młodszego – współczesne dyskursy Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UWr dr Elżbieta Jezierska – Wiejak regionalny listopad Wrocław
193 Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Zakład Prawa Pracy WPAE, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu dr hab. Renata Babińska – Górecka uczelniany, środowiskowy, ogólnopolski listopad Wrocław
194 Przedsiębiorstwa w społecznej gospodarce rynkowej Instytut Nauk Administracyjnych WPAE, Katedra Prawa Gospodarczego UE prof. dr hab. Tadeusz Kocowski ogólnopolskie listopad Wrocław
195 Dwa przełomy? Zmiany i kontynuacje paradygmatów artystycznych po 1918 i 1945 roku w Europie Środkowej i Wschodniej Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UWr dr Aleksandra Paradowska, dr Wojciech Szymański ogólnopolski listopad Wrocław
196 Kultura książki w humanistyce współczesnej – konferencja jubileuszowa z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr IINiB dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk ogólnopolska 23 – 24 listopada Wrocław
197 Organy Wrocławia – budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności Fundacja Opus Organi, Zakład Muzyki Kościelnej AM we Wrocławiu, Instytut Muzykologii UWr Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski ogólnopolski 24 – 25 listopada Wrocław
198 Supersystemy rozrywkowe w przestrzeni współczesnej (pop)kultury IFP UWr, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów dr hab. prof. UWr Anna Gemra ogólnopolski 02 – 03 grudnia Wrocław
199 Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut CEMIDES, Naukowe Koło Ekonomistów dr Marcin Winiarski międzynarodowy 02 – 04 grudnia Wrocław
200 Językoznawstwo kognitywne IFA, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego prof. dr hab. Leszek Berezowski międzynarodowy 03 – 06 grudnia Wrocław
201 Architektura i urbanistyka w XX wieku w Europie Środkowej Instytut Historii Sztuki UWr prof. Agnieszka Zabłocka – Kos ogólnopolski 05 – 06 grudnia Wrocław
202 XXth International Winter School on Coordination Chemistry Wydział Chemii dr hab. Alina Bieńko międzynarodowa 05 – 09 grudnia Karpacz
203 Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej – edycja 2 Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr ogólnopolski zmiana terminu na marzec 2017 Wrocław
204 Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno – kulturowe konteksty zachowań seksulanych Instytut Socjologii dr Paweł Czajkowski międzynarodowy 08 grudnia Wrocław
205 Finał Dolnośląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich dla młodzieży szkolnej Instytut Historczyny UWr, Instytut Pamięci Narodowej dr hab. Joanna Wojdon regionalny jako etap ogólnopolskiego grudzień Wrocław
206 Polityka środowiskowa w XXI w. Polska – Europa – Świat Instytut Politologii UWr dr Alicja Lisowska międzynarodowy grudzień Wrocław
207 Wrocławskie Seminarium Językoznawcze Studentów Niderlandystyki Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki i Zakład Języka Niderlandzkiego dr Jacek Karpiński, dr Agata Kowalska – Szubert, mgr Agnieszka Kucfir regionalny, ogólnopolski grudzień Wrocław
208 Mądrość praktyczna w działaniu, komunikacji, rozumieniu siebie. Problem dla filozofii, zadanie dla edukacji Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr, DSW, KPSW w Jeleniej Górze dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr ogólnopolski grudzień Wrocław