Strona używa plików cookies więcej

Ważne informacje

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 694) – tzw. specustawa funduszowa, która dała możliwość automatycznego wydłużenia o 90 dni terminu zakończenia realizacji projektów. Została ona wprowadzona ze względu na trwającą pandemię, która znacząco utrudniła realizacje projektów UWr, zwłaszcza w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Ustawa przewiduje m.in. możliwość wydłużania terminów składania wniosków na uzupełnienie lub poprawienie wniosku, a także możliwość uznawania za kwalifikowalne wydatków poniesionych na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu pandemii. Wydłużenie terminu zakończenia projektu z mocy prawa nie wymaga aneksowania umów o dofinansowanie projektu.

Mając na względzie powyższe uprzejmie informujemy, że jeśli rozważają Państwo zmiany w projekcie na mocy ww. ustawy proszę pamiętać o uwzględnieniu stosownych zmian w systemach teleinformatycznych Uczelni (np. Egeria, TETA).

LINK DO USTAWY:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/694