Strona używa plików cookies więcej

Dla wnioskujących

Każda osoba planująca aplikowanie w konkursie zobowiązana jest złożyć do Biura Projektów Zagranicznych w terminie co najmniej 2 tygodni przed planowanym złożeniem wniosku „Zgłoszenie planowanego udziału w projekcie”. W przypadku projektów badawczych należy również załączyć oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.

 
P
Projekty realizowane na UWr
 
D
Dokumenty do pobrania