Strona używa plików cookies więcej

Dokumenty do pobrania

Uniwersytecka procedura dotycząca wnioskowania o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wymaga wypełnienia i dostarczenia do Biura Obsługi Projektów „planowanego zgłoszenia udziału w projekcie” w terminie co najmniej 2 tygodni przed zamknięciem naboru wniosków.

W przypadku projektów, w których kwalifikowalność podatku VAT może budzić wątpliwości konieczne jest także oświadczenia o VAT.