Strona używa plików cookies więcej

Akcje COST

Akcje COST –wspierają europejską współpracę badaczy, inżynierów oraz naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami wiedzy, poprzez nie specjaliści mają możliwość działania wspólnie i dzięki temu dokonywania przełomowych odkryć.

Każda akcja COST jest zorganizowana wokół konkretnej sfery badań. Rozwijaniem tej dziedziny powinny być  zainteresowane co najmniej siedem krajów członkowskich COST. Przy czym 50% z tych państw musi należeć do grona tzw. „Inclusiveness Target Countries”(kraje docelowe zasiadające w Managment Comittee – Komitecie Zarządzającym). Wyjątek stanowi sytuacja, w której pomysłodawcą akcji jest polski naukowiec, wówczas zostaje on przewodniczącym Akcji i również może zasiadać w Managment Comitee (MC).

Cele każdej akcji wraz z możliwością osiągniecia danych rezultatów są wymienione w Memorandum of Understanding. Badania w ramach Akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je kraje lub jednostki naukowe, tylko koszty członkostwa są pokrywane z budżetu COST.

Spotkania w ramach akcji COST są organizowane corocznie.

W działania COST można zaangażować się na 3 różne sposoby:

  • Można wziąć udział w konkursie na nową Akcję COST jako pomysłodawca akcji;
  • dołączyć do już istniejącej Akcji COST lub dołączyć do pisania propozycji Akcji COST (jako tzw. secondary proposer);
  • zostać zewnętrznym ekspertem COST.

Aby polscy naukowcy mogli wziąć udział w konkretnej Akcji COST, Polska musi formalnie zaakceptować Memorandum of Understanding dotyczące tej akcji. Akceptacji dokonuje MNiSW, po uprzednim wystąpieniu kierownictwa jednostki naukowo – badawczej z odpowiednim wnioskiem, zawierającym wskazanie źródła finansowania prac.

Uczestnictwo w akcjach COST zostało szczególnie przewidziane dla naukowców z:

  • uczelni, instytutów naukowych,
  • organizacji dużych jak i małych, publicznych lub prywatnych ze wszystkich 36 krajów członkowskich COST (do których należą: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja Wielka Brytania, FYROM  oraz jedno państwo współpracujące: Izrael).

Naukowcy mogą być specjalistami ze wszystkich dziedzin nauki i nie ma znaczenia na jakim etapie rozwoju swojej kariery się znajdują. Choć najbardziej zachęca się do udziału młodych badaczy dopiero rozpoczynających karierę.

Podczas chęci przystąpienia do COST, szczególnie na etapie propozycji własnej Akcji – najważniejszy jest oryginalny, innowacyjny pomysł.

Proposale Akcji są oceniane w procesie tzw. „blind evaluation”- propozycja akcji musi być całkowicie anonimowa, złamanie tej zasady skutkuje odrzuceniem proposala).

Chęć udziału w danej Akcji COST musi być podparta podpisem upoważnionej osoby z macierzystej jednostki oraz załączonym CV wraz z  listą publikacji.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.cost.eu/