Strona używa plików cookies więcej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Posiada status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Celem funduszu jest wspieranie krajów z Grupy Wyszehradzkiej czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy wraz z  integracją tych państw z Unią Europejską. Fundusz kładzie nacisk na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Obszary wsparcia
Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

 1. Kultura i wspólna tożsamość
 2. Edukacja i budowanie potencjału
 3. Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość
 4. Wartości demokratyczne i media
 5. Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne
 6. Rozwój regionalny, środowisko i turystyka
 7. Rozwój społeczny

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, w zależności od rodzaju grantu.

Dofinansowanie

W ramach Funduszu działają trzy rodzaje grantów:

 • Granty Wyszehradzkie (Visegrad Grants) – projekt powinien zakładać współpracę co najmniej 3 krajów grupy wyszehradzkiej. Wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z jednym z siedmiu tematów ogólnych funduszu.
 • Granty Wyszehradzkie Plus (Visegrad+ Grants) – projekt musi być realizowany przez 3 lub 4 kraje V4 wraz z jednym państwem z Unii Europejskiej lub Zachodnich Bałkanów. Projekt powinien odnosić się do jednego z siedmiu celów funduszu i powinien być realizowany w regionie partnerstwa wschodniego UE lub na Zachodnich Bałkanach.
 • Strategiczne Granty Wyszehradzkie (Strategic Grants) – wniosek o dofinansowanie musi zakładać współpracę czterech krajów F4. Projekt powinien uwzględniać jeden z rocznych priorytetów strategicznych grupy wyszehradzkiej, takich jak:
 1. Brexit – implikacje dla V4,
 2. Inteligentne rozwiązania dla inteligentnego regionu,
 3. Promocja V4.

Czas trwania
Całkowity okres trwania projektu powinien wynosić maksymalnie 18 miesięcy, w odniesieniu do grantów strategicznych – powinien trwać od 12 do 36 miesięcy.

Wszystkie granty mają stałe terminy aplikowania – 1 luty, 1 czerwca oraz 1 października. Dofinansowanie może pokryć 100% budżetu projektu przy wykorzystaniu 15% kosztów ogólnych.

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje, w tym organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne i gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych jak również instytucji publicznych. Instytucje rządowe (przykładowo Instytut Polski) jak i osoby fizyczne, nie mogą starać się o dofinansowanie.

Fundusz przyznaje również stypendia, m. in:

 1. Stypendium w Archiwum Społeczeństwa Otwartego – stypendia są przyznawane 2 razy w roku na zasadzie konkursu dla naukowców, artystów lub dziennikarzy z krajów V4 oraz z poza V4. Stypendia są przyznawane na badania w Archiwum Społeczeństwa Otwartego (OSA), pod warunkiem, że badania są istotne dla gospodarstw i priorytetów badawczych Funduszu oraz OSA.
  Stypendium gwarantuje dostęp do archiwów, podróż wraz z utrzymaniem się w Budapeszcie na 2 miesiące badań. Możliwe jest uzyskanie stypendium na krótszy okres.
 2. Stypendia w ramach literackiej rezydencji – obejmują współpracę między czterema rezydencjami – Villą Decius w Krakowie, Institutem Umění w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie i Literárne Informačné Centrum w Bratysławie. Każda z rezydencji przyjmuje grupę 4 mieszkańców po jednym z każdego kraju V4, którzy pracują nad swoimi indywidualnymi projektami literackimi, uczestnicząc również w spotkaniach literackich organizowanych przez organizatora.

Termin aplikowania – 30 listopada każdego roku, wyjazd do rezydencji odbywa się zazwyczaj od 1 maja – 12 czerwca (kompaktowa edycja wiosenna) bądź od 1 września – 30 października (regularna edycja jesienna) w zależności od długości i wielkości projektu uczestnika.

Więcej informacji na stronie głównej funduszu – http://www.visegradfund.org/