Strona używa plików cookies więcej

Polsko Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Polsko Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) – fundacja popiera naukę oraz porozumienie między państwami w oparciu o współpracę pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów. Główna lokalizacja fundacji mieści się we Frankfurcie.

Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy, w szczególności w zakresie współpracy dwustronnej polsko – niemieckiej. Jednak aspekty dotyczące innych krajów, szczególnie w zakresie kulturalnym mogą stanowić część finansowanych projektów.

Priorytety tematyczne

Projekty powinny dotyczyć:

  1. Transferu kultury i wiedzy
    2. Procesu europeizacji
    3. Zmiany norm i wartości
    4. Wielojęzyczności

Fundacja wspiera przedsięwzięcia dotyczące dziedziny nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa jak również nauk społecznych i ekonomicznych.

Typy konkursów:

  • Konkurs główny – dotyczący w szczególności nauk humanistycznych i społecznych z wykorzystaniem czterech priorytetów tematycznych, maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 80 000 euro.
  • Konkurs uproszczony – dotyczący mniejszych projektów, w szczególności konferencji i wydarzeń naukowych, w którym maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 10 000 euro.
  • Konkurs specjalny – organizowany, gdy zachodzi potrzeba dofinansowania w danym obszarze.

Czas trwania

Projekty powinny się zakończyć, z reguły, w okresie do 5 lat.

Kto może wziąć udział w konkursie
Wnioski mogą składać szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce oraz w Niemczech.

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej fundacji – http://www.pnfn.pl/pl/index.php