Strona używa plików cookies więcej

Zespół ds. Przygotowania Wniosków i Nadzoru Realizacji Projektów

mgr Iwona Filarska, pełni funkcję zastępcy kierownika Biura Projektów Zagranicznych

Zakres obowiązków:

 • zastępowanie Kierownika Biura w sprawach bieżących,
 • pomoc i doradztwo w przygotowywaniu projektów w ramach programów operacyjnych i zagranicznych programach badawczych.

mgr Małgorzata Skiba

Zakres obowiązków:

 • pomoc i doradztwo w przygotowywaniu projektów w ramach zagranicznych programach badawczych,
 • przygotowanie zestawień dotyczących zagranicznych projektów badawczych,
 • informowanie o nowych konkursach z zakresu zagranicznych programów badawczych.

mgr Monika Płatek

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjno-biurowa projektu „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”,
 • pomoc w organizacji prac zespołu projektu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zaangażowaniem osób do projektu (w tym wniosków o dodatek, kart czasu pracy),
 • wprowadzanie danych uczestników projektu do sytemu SL2014,
 • pomoc i doradztwo w przygotowaniu projektów w ramach programów operacyjnych i inicjatyw europejskich, pomoc przy kompletowaniu załączników niezbędnych do wniosku aplikacyjnego, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
 • monitorowanie, kontrola i nadzór nad realizacją działań w ramach projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych pod względem zgodności z zasadami programu, w tym faktur oraz wniosków zakupowych.

Zaangażowanie w projekty:

„Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”