Strona używa plików cookies więcej

Zespół ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych

mgr Maria Andrzejewska

Zakres obowiązków:

 • kierownik projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 ”,
 • podejmowanie decyzji związanych z realizacją projektu, prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie raportów merytorycznych oraz załączanych do nich dokumentów,
 • bieżące monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawców realizujących poszczególne działania.

Zaangażowanie w projekty:

Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

mgr Izabela Czech

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjno-biurowa projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022
 • pomoc w organizacji prac zespołu projektu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zaangażowaniem osób do projektu (w tym wniosków o dodatek, kart czasu pracy),
 • wprowadzanie danych uczestników projektu do sytemu SL2014.

Zaangażowanie w projekty:

Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

mgr Kamila Kędzierska

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjno-biurowa projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022,
 • pomoc w organizacji prac zespołu projektu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zaangażowaniem osób do projektu (w tym wniosków o dodatek, kart czasu pracy),
 • wprowadzanie danych uczestników projektu do sytemu SL2014.

Zaangażowanie w projekty:

Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

mgr Sylwia Oślizło

Zakres obowiązków:

 • kierownik projektu: „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”,
 • podejmowanie decyzji związanych z realizacją projektu,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej, przygotowanie raportów merytorycznych oraz załączanych do nich dokumentów,
 • bieżące monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawców realizujących poszczególne działania.

Zaangażowanie w projekty:

„Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” realizowanego w okresie : 01.06.2017-31.05.2021 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

mgr Agata Piszcz

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjno-biurowa projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023,
 • pomoc w organizacji prac zespołu projektu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zaangażowaniem osób do projektu (w tym wniosków o dodatek, kart czasu pracy),
 • wprowadzanie danych uczestników projektu do sytemu SL2014.

Zaangażowanie w projekty:

Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023

dr Barbara Kilijańska

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i organizacja działań informacyjno -promocyjnych, w tym kampani reklamowych, założonych w planie informacji promocji projektu,
 • przygotowanie treści informacyjnych do publikacji w internecie, czasopismach i Przeglądzie Uniwersyteckim,
 • zamieszczanie w miejscach realizacji projektu plakatów i tablic informujących o finansowaniu z projektu,
 • dbanie o informacje i promocję w całej korespondencji projektowej i na dokumentach przygotowanych w związku z realizacją projektu,
 • umieszczanie nalepek na sprzęcie zakupionym w projekcie,
 • monitorowanie zmian w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta,
 • wstawianie treści na stronę www.

Zaangażowanie w projekty:

„Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”

mgr Ewa Kosecka