Strona używa plików cookies więcej

Kompetencje pracowników Biura

Kierownikiem Biura jest mgr Emilia Wilanowska.

Zastępcami są: mgr Iwona Filarska oraz mgr Kamila Hołubowicz.

W zakresie kompetencji kierownika jest:

  • kierowanie pracami Biura Projektów Zagranicznych,
  • nadzór nad pracą pracowników Biura,
  • nadzór nad pomocą i doradztwem w przygotowywaniu projektów w ramach programów operacyjnych oraz zagranicznych programach badawczych, a także nad realizacją projektów realizowanych w Biurze.

Zaangażowanie w projekty:

„Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”;

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu”;

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”;

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023”;

„Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”;

„Szkoła Orłów”;

„Wieża Pokoleń”;

„Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023”.

 
Z
Zespół ds. Przygotowania Wniosków i Nadzoru Realizacji Projektów
 
Z
Zespół ds. Rozliczania Projektów i Weryfikacji Finansowej Projektów
 
Z
Zespół ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych