Strona używa plików cookies więcej

W prestiżowym czasopiśmie Journal of Quaternary Science (Sobczyk et al. 2020) ukazała się praca, w której naukowcy z Projektu Stefania opisują szczegółowo kontekst geologiczny i środowisko życia nosorożca z Gorzowa Wielkopolskiego.

Dzięki zastosowaniu dwóch metod geochronologicznych (datowanie termoluminescencyjne OSL oraz datowanie radiowęglowe) udało się określić wiek osadów w profilu z Gorzowa. Wyniki datowania zostały uzupełnione szczegółowymi analizami pyłków oraz makroszczątków z osadów jeziornych. Przedstawione wyniki wskazują, że nosorożec na obszarze obecnej Polski występował ok. 120 tys. lat temu w ciepłym okresie plejstocenu – interglacjale eemskim.