Strona używa plików cookies więcej

Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum

FE, PL, Narodowy Fundusz Ochrony środowiska, UE Fundusz Spójności

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu”, nr POIS.01.03.01-00-0071/17
w ramach działania 1.3.1, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Projekt realizowany jest w Collegium Antropologicum przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu i dotyczy przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego:

Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

-docieplenie stropu poddasza,
-poprawa sprawności systemu ogrzewania,
-modernizacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
-docieplenie od wewnątrz ścian wnęk okiennych,
-poprawa sprawności system c.w.u.,
-wymiana okien i modernizacja drzwi,
-docieplenie styropianem podłogi na gruncie,
-docieplenie ścian piwnic.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem realizacji przez Uniwersytet Wrocławski projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu” nr POIS.01.03.01-00-0071/17, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25