Strona używa plików cookies więcej

workflowlogotypy

Projekt „Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Okres realizacji: 15.10.2020 r. do dnia 15.10.2022 r.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: 2 411 844,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 041 144,21 PLN