Strona używa plików cookies więcej

[powrót]

workflowlogotypy

Agregator Dorobku Naukowego (ADN) – nowy system umożliwiający techniczną i merytoryczną inwentaryzację danych dotyczących publikacji cyfrowych oraz analogowych wymagających digitalizacji.  System ADN zostanie wyposażony w funkcjonalności umożliwiające autorowi publikacji zainicjowanie procesu przygotowania własnej publikacji w wersji cyfrowej i zamieszczenie jej w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym celu zostanie wykonana integracja bazy publikacji naukowych pracowników UWr z Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji, w którym będzie można przygotować plik zgodnie ze standardami zalecanymi przez Google Scholar. Po wyprodukowaniu cyfrowej wersji publikacji zostanie ona udostępniona w Repozytorium UWr i powiązana z bazą publikacji.