Strona używa plików cookies więcej

15 czerwca w Czytelni Zbiorów Specjalnych BUWr odbyło się szkolenie dotyczące rękopisów średniowiecznych dla studentów oraz doktorantów filologii klasycznej naszego uniwersytetu. Poprowadził je dr Adam Poznański z Oddziału Rękopisów. Uczestnicy najpierw oglądali różne typy średniowiecznych opraw, między innymi oprawę tłoczoną na ślepo (np. rkp. Miss. 8376), oprawę ledersznytową (np. rkp. IV F 42) i oprawę mniszą (np. rkp. IV F 48). Następnie uczyli się, jak datować papier za pomocą znaków wodnych, czyli filigranów (np. w rkp. I F 139). Wymaga to podświetlenia danej karty, najlepiej za pomocą arkusza elektroluminescencyjnego, rozpoznania kształtu i wreszcie odnalezienia znaku i ustalenia dat jego stosowania na podstawie odpowiednich publikacji bądź internetowych baz danych.

Ostatnim etapem szkolenia było pokazanie, jak do transkrypcji średniowiecznych rękopisów można wykorzystać Wirtualne Laboratorium Transkrypcji, które jest rozwijane w ramach projektu „Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni”. Spotkania tego typu będą kontynuowane, z jednej strony aby kształcić nowe kadry naukowe, z drugiej natomiast aby propagować nowoczesne narzędzia internetowe powstające na UWr, dzięki którym łatwiejsze staje się rozpowszechnianie wiedzy o rękopisach znajdujących się w bogatych zbiorach BUWr