Strona używa plików cookies więcej

[powrót]

Po zrealizowaniu wszystkich zadań w projekcie chcemy oddać użytkownikom (w pierwszej fazie rozwoju głownie pracownikom naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego) zintegrowane narzędzia, dzięki którym będą mogli zadbać o ucyfrowienie własnych publikacji i zwiększenie ich widoczności w Internecie, a co za tym idzie również cytowalności. Scenariusz przygotowania publikacji cyfrowej będzie wyglądał następująco:

Autor publikacji zarejestrowanej i skatalogowanej w bazie publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego będzie mógł odnaleźć swoje prace przy pomocy Agregatora Dorobku Naukowego (ADN) i ustalić status praw autorskich. Po zweryfikowaniu własnych publikacji użytkownik inicjuje proces transkrypcji przy pomocy dedykowanych narzędzi integrujących ADN z Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji (WLT). Po zainicjowaniu procesu transkrypcji w systemie ADN przy publikacji użytkownika pojawi się status “w trakcie opracowania” natomiast w systemie WLT uruchomione zostanie zadanie z metadanymi zaimportowanymi z ADN przygotowane do transkrypcji. Użytkownik, po uruchomieniu zadania może wczytać własne pliki graficzne lub zaimportować je ze strumienia IIIF, jeśli zostały wcześniej zarchiwizowane za pośrednictwem systemu IZZ (Inwentarz Zdigitalizowanych Obiektów). Po wczytaniu lub zaimportowaniu plików system WLT automatycznie dokona rozpoznania treści, którą użytkownik będzie mógł skorygować. Po akceptacji wyniku rozpoznania treści zostanie wygenerowany plik prezentacyjny, który będzie wysłany do Repozytorium UWr w celu opublikowania treści wraz z metadanymi i nadania identyfikatora DOI. Po opublikowaniu treści publikacji w Repozytorium UWr mechanizm synchronizacji danych integrujący Repozytorium UWr z systemem ADN zmieni status “w trakcie opracowania” na “opublikowane” i podłączy do rekordu w bazie publikacji link do opublikowanej treści wraz z identyfikatorem DOI.