Strona używa plików cookies więcej

[wróć]

W Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego dostępna jest już od kwietnia Koncepcja architektury informacji i koncepcja e-usług: opracowanie zrealizowane w ramach projektu „Workflow do opracowania dokumentów cyfrowych na uczelni”. Autorami opracowania są Eunika Gielniewska, Tomasz Kalota, Piotr Malak, Rafał Olszak, Anna Osowska, Rafał Raczyński, Marcin Szala, Aleksandra Zawadzka i Marcin Zubel.

Jak piszą twórcy publikacji, głównym celem projektu głównym Projektu „WORKFLOW DO OPRACOWANIA PUBLIKACJI CYFROWYCH NA UCZELNI” jest modernizacja i rozbudowa posiadanych przez Uniwersytet Wrocławski narzędzi i usług wspierających zarządzanie, przetwarzanie i publikowanie archiwalnego dorobku naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nr. POPC.02.04.00-00-0018/20-00. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług  aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”. A w ramach projektu realizowane będą trzy zadania: Modernizacja bazy wiedzy UWr pod kątem pełnotekstowego przeszukiwania zasobów, Rozbudowa Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji, Rozbudowa Repozytorium UWr.

W Koncepcji architektury i koncepcji e-usług znaleźć można również główne założenia projektu, dokładny opis zakresu prac wraz z warunkami startowymi, celami, przebiegiem procesu. Z opracowania dowiecie się Państwo, w jaki sposób przebiegać będzie modernizacja bazy wiedzy UWr pod kątem pełnotekstowego przeszukiwania zasobów, rozbudowa Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji (transkrypcja rękopisów w TEI, obsługa transkrypcji muzycznych, adnotacje na obiektach graficznych, obsługa OCR w formacie ALTO. Wreszcie z dokumentu można dowiedzieć się, jak będzie przebiegał proces rozbudowy Repozytorium UWr

Część opracowania poświęcona jest również wymaganiom pozafunkcjonalnym: spełnieniem dostępności WCAG, spełnieniem standardów otwartości, wymaganiom dotyczącym dostępności API, spełnieniem wymagań interoperacyjności.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością „Koncepcji architektury informacji i koncepcja e-usług”.