Strona używa plików cookies więcej

[powrót]

Tomasz Kalota tomasz.kalota@uwr.edu.pl
Kierownik projektu

Marek Nowakowski marek.nowakowski@uwr.edu.pl
Specjalista ds. obsługi projektu

Agata Mitek agata.mitek@uwr.edu.pl
Specjalista ds. promocji projektu

Anna Osowska anna.osowska@uwr.edu.pl
Specjalista ds. metadanych, merytoryczny administrator Biblioteki Cyfrowej UWr

Aleksandra Zawadzka aleksandra.zawadzka@uwr.edu.pl
Specjalista ds. metadanych, merytoryczny administrator Repozytorium UWr

Eunika Kupis eunika.kupis@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji, merytoryczny administrator Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji

Marcin Zubel marcin.zubel@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji, koordynator Biblioteki Cyfrowej Instytutu Historycznego

dr Adam Poznański adam.poznanski@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji rękopisów i rozwoju schematu TEI

Łukasz Krzyszczuk lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji rękopisów i rozwoju schematu TEI

dr Piotr Malak piotr.malak@uwr.edu.pl
Architekt informacji

Marcin Szala marcin.szala@uwr.edu.pl
Specjalista ds. rozwoju usług Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji oraz udostępniania zbiorów cyfrowych w standardzie International Image Interoperability Framework

Rafał Raczyński rafal.raczynski@uwr.edu.pl
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania, administrator techniczny usług cyfrowych

Izabela Baron-Grygar izabela.baron@uwr.edu.plSpecjalista ds. transkrypcji muzykaliów Joanna Konopczak joanna.konopczak@uwr.edu.pl Specjalista ds. transkrypcji muzykaliów Rafał Olszak rafal.olszak@uwr.edu.plSpecjalista ds. infrastruktury informatycznej oraz obsługi zamówień publicznych

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
bpz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 324 60 25