Strona używa plików cookies więcej

[powrót]

workflowlogotypy

Celem projektu „Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni” jest: stworzenie wirtualnego warsztatu pracy dla badaczy, naukowców oraz pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, umożliwiającego samodzielne przygotowanie cyfrowych publikacji do prezentacji online oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów źródłowych.

W ramach projektu, w wyniku 6 merytorycznych zadań zostaną rozbudowane istniejące narzędzia informatyczne i zintegrowane w ciąg technologiczny umożliwiający automatyzację publikowania prac naukowych oraz zdalną pracę na dokumentach źródłowych.

Projekt przewiduje wytworzenie trzech e-usług, obejmujących:
1. Agregator Dorobku Naukowego (ADN) – nowy system umożliwiający techniczną i merytoryczną inwentaryzację danych dotyczących publikacji cyfrowych oraz analogowych wymagających digitalizacji;

2. Wirtualne Laboratorium Transkrypcji – istniejąca usługa cyfrowa uruchomiona w ramach realizowanego projektu „Leopoldina”, która zostanie rozbudowana o nowe funkcjonalności umożliwiające obsługę i automatyzację transkrypcji, opracowania oraz udostępniania publikacji naukowych, obiektów dziedzictwa kulturowego i materiałów źródłowych (rękopisy, archiwalia itp.)

3. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego – rozwój i poszerzenie istniejącej usługi cyfrowej umożliwiającej publikowanie dorobku naukowego pracowników UWr. E-usługa ta w ramach projektu zostanie rozbudowana o nowe funkcjonalności, umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie publikacjami naukowymi zgodnie z nowymi zleceniami MNiSW oraz komunikację z zewnętrznymi systemami agregującymi, których celem jest promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych. W ramach projektu Repozytorium UWr zostanie zintegrowane z Laboratorium Transkrypcji w zakresie automatyzacji produkcji publikacji cyfrowych przez pracowników UWr. E-usługi dostępne będą poprzez portal „Leopoldina on-line”. Główny zakres ISP przetwarzanych w wyniku projektu będzie obejmować publikacje naukowe i teksty źródłowe z dziedzin szeroko pojmowanych nauk humanistycznych i historycznych.