Strona używa plików cookies więcej

[powrót]

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/) jest usługą cyfrową umożliwiającą publikowanie dorobku naukowego pracowników UWr. E-usługa w ramach projektu zostanie rozbudowana o nowe funkcjonalności, umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie publikacjami naukowymi oraz komunikację z zewnętrznymi systemami agregującymi, których celem jest promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych. W ramach projektu Repozytorium UWr zostanie zintegrowane z Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji w zakresie automatyzacji produkcji publikacji cyfrowych przez pracowników UWr.

workflowlogotypy