Strona używa plików cookies więcej

Szkoła Orłów

Wiedza Edukacja Rozwój

ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ORŁÓW”

O PROJEKCIE:

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów – edycja 2020” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem Projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne.

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU?

Student/ka zakwalifikowany/na do udziału w projekcie otrzymuje:

· wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 24 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie;

· wsparcie nauczyciela akademickiego (tutora) przez cały okres udziału w Projekcie w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych;

· jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

KTO OTRZYMAŁ WSPARCIE?

W ramach projektu pt. „Szkoła Orłów” wsparciem zostało objętych 28 studentów/studentek kształcących/ce się na kierunkach w ramach:

· nauk humanistycznych: 5

· nauk ścisłych: 15

· nauk społecznych: 6

· nauk przyrodniczych: 2

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji w projekcie o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów”

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Umowa udziału w projekcie – wzór

… I UCZESTNICTWA:

Umowa udziału w projekcie pt. „Szkoła Orłów”

Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 2 – OSOBA BIERNA ZAWODOWO (Początek)

LISTA RANKINGOWA

MASZ PYTANIA… NAPISZ DO NAS NA ADRES MAILOWY: szkolaorlow@uwr.edu.pl

Biuro Obsługi Projektów UWr ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław tel. +48 71 324 60 43