Strona używa plików cookies więcej

Kurs j. angielskiego dla nienauczycieli

WYNIKI REKRUTACJI NA III EDYCJĘ KURSU Z J. ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Lista rankingowa ADM III edycja

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału we wsparciu otrzymają e-mail z załączonymi dokumentami, które należy wypełnić oraz informację o teście, na podstawie którego zostaną Państwo podzieleni na grupy.

Rekrutacja na trzecią (ostatnią) edycję kursu z j. angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi. Uczestnikami kursu może być personel ogólnouczelniany i wydziałowy, zajmujący się projektami finansowanymi ze środków zagranicznych oraz kadra obsługująca zagranicznych studentów i wykładowców. Komisja rekrutacyjna, na podstawie złożonych w terminie zgłoszeń, ocenia uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w kursie oraz przydatność kursu w kontekście zakresu obowiązków pracownika.

Oferujemy Państwu szkolenie dwusemestralne, trzecia edycja odbędzie się w terminie III.2021-II.2022 dla 50 osób.

Każdy uczestnik weźmie udział w 200 godz. zajęć grupowych (grupy dziesięcioosobowe).

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 135 minut (czyli 6 x 45 minut/tydzień) w godzinach pracy. Zajęcia poprowadzą doświadczeni lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr.

Zajęcia mogą odbywać się w całości lub częściowo w trybie zdalnym, dlatego też, aby wziąć udział w kursie należy dysponować komputerem z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać mailem załącznik 1 a do Regulaminu Rekrutacji. W przypadku pracy zdalnej zamiast podpisu kierownika jednostki, można dołączyć maila ze zgodą przełożonego na uczestnictwo w kursie. Prosimy jednak, żeby wszystkie dokumenty dotyczące zgłoszenia jednej osoby znalazły się w jednej wiadomości e-mail (tzn. mail z załączonym skanem zgłoszenia z podpisami pracownika i przełożonego lub mail ze zgloszeniem np. w formie pliku .docx lub .pdf z dołączonym mailem ze zgodą przełożonego). Prosimy o zachowanie oryginału zgłoszenia, będzie potrzebny na poźniejszym etapie.

Oryginały dokumentów zobowiązane będą dostarczyć tylko osoby, które dostaną się na kurs.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 02.11.2020 r. – 13.11.2020 r. Prosimy wysyłać je na adres admzpu1@uwr.edu.pl. Lista uczestników ogłoszona zostanie 09.12.2020 r. na stronie projektu.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania odbędą się testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje o zapisach na testy będą dostępne na późniejszym etapie rekrutacji.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji:

Regulamin rekrutacji pracowników

formularz rekrutacyjny- złącznik 1a do Regulminu rekrutacji

załącznik 1b

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.