Strona używa plików cookies więcej

Szkolenia

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA II EDYCJĘ ACADEMIC ENGLISH

Lista rankingowa: Lista-rankingowa-AE-II-edycja rekrutacja uzupełniająca

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału we wsparciu otrzymają e-mail z informacją o teście, na podstawie którego zostaną Państwo podzieleni na grupy oraz zestaw załączonych dokumentów, które należy wypełnić, podpisać i przekazać do Biura Obsługi Projektów z dopiskiem „AE II edycja ZPU2”.

We październiku zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca na kurs w ramach III edycji Academic English.

Zapraszamy.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na drugą edycję kursu z j. angielskiego dla Kadry Dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (Academic English).

Kurs organizowany jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2019-2023” (ZPU2)

Uczestnikiem kursu może być pracownik dydaktyczny, dydaktyczno-naukowy, wykładowca akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, posługujący się j. angielskim na poziomie min. podstawowym.

Każdy uczestnik kursu podczas 1 semestru po ukończeniu kursu, zobligowany jest wykorzystać swoje kompetencje językowe, w trakcie zajęć ze studentami prowadzonymi w języku angielskim.

Komisja rekrutacyjna, na podstawie złożonych w terminie zgłoszeń, ocenia kryteria dodatkowe:

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w j. angielskim

– staż pracy na UWr

oraz uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w kursie.

W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie data i godzina wpływu poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

W kursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w kursie Academic English organizowanym w ramach projektu ZPU1 (Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022) oraz osoby które uczestniczyły w kursie Academic English w I edycji w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2019-2023” (ZPU2)

Każdy uczestnik weźmie udział w 40 godz. zajęć grupowych oraz 20h zajęć indywidualnych.

Zajęcia:

  • trwać będą jeden semestr w terminie X.2021-II.2022r.
  • odbywać się będą w grupach 10 osobowych
  • odbywać się będą raz w tygodniu po 135 minut (czyli 3 x 45 minut/tydzień)
  • odbywać się będą w trybie zdalnym, dlatego od każdego uczestnika wymagane będzie dysponowanie komputerem z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu
  • poprowadzą doświadczeni lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wysłać mailem wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – załącznik 1 a do Regulaminu Rekrutacji na adres zpu2@uwr.edu.pl we wskazanym poniżej terminie.

W przypadku pracy zdalnej i trudności z otrzymaniem podpisu kierownika jednostki, zamiast podpisu, można dołączyć maila ze zgodą przełożonego na uczestnictwo w kursie. Prosimy jednak, żeby wszystkie dokumenty dotyczące zgłoszenia jednej osoby znalazły się w jednej wiadomości e-mail (tzn. mail z załączonym skanem zgłoszenia z podpisami pracownika i przełożonego lub mail ze zgłoszeniem np. w formie pliku .docx lub .pdf z dołączonym mailem ze zgodą przełożonego).

Prosimy o zachowanie oryginału zgłoszenia, będzie potrzebny na późniejszym etapie.

Oryginały dokumentów zobowiązane będą dostarczyć tylko osoby, które dostaną się na kurs.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 14.06.2021 r. – 20.06.2021 r. Prosimy wysyłać je na adres zpu2@uwr.edu.pl

Zgłoszenia przesyłane przed lub po terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

Lista uczestników ogłoszona zostanie 25.06.2021 r. na stronie projektu.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania odbędą się testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje o zapisach na testy będą dostępne na późniejszym etapie rekrutacji.

formularz rekrutacyjny- formularz rekrutacyjny Kadry Dydaktycznej II edycja

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji:

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2019-2023″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

Serdecznie zapraszamy.

Regulamin rekrutacji do udziału w formach wsparcia dedykowanych pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023″

Regulamin-rekrutacji-do-udziału-w-formach-wsparcia-dedykowanych-pracownikom-Uniwersytetu-Wrocławskiego-w-projekcie

WYNIKI REKRUTACJI NA II EDYCJĘ ACADEMIC ENGLISH

Lista rankingowa: Lista-rankingowa-AE-II-edycja

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału we wsparciu otrzymają e-mail z informacją o teście, na podstawie którego zostaną Państwo podzieleni na grupy oraz zestaw załączonych dokumentów, które należy wypełnić, podpisać i przekazać do Biura Obsługi Projektów z dopiskiem „AE II edycja ZPU2”.