Strona używa plików cookies więcej

UPADATE:

Zakończyliśmy zapisy na kursy języka czeskiego na ten semestr. Bardzo dziękujemy wszystkim chętnym, tak duża liczba zgłoszeń nas zaskoczyła. Kolejne zapisy na kursy w następnym semetrze!

Projekt „Przekraczamy granice – uczymy się języka czeskiego. Zwiększanie kompetencji językowych na transgranicznym rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Obecnie prowadzimy rekrutację studentów z UWr (niebohemistów) przyszłych absolwentów, chcących wziąć udział w bezpłatnym 120-godzinnym (godziny dydaktyczne) kursie języka czeskiego, który będzie prowadzony online. Wydłużony zostanie okres realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku. Serdecznie zachęcamy!

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739

Okres realizacji: 01.06.2017 do 30 czerwca 2022 roku.

Podmioty realizujące projekt:

  • Partner wiodący: Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu
  • Partnerzy: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Uniwersytet Wrocławski

Obszar realizacji projektu:

  • Na terenie Czech: Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.
  • Na terenie Polski: powiat Raciborski, Miasto Wrocław, powiat Jeleniogórski, powiat Wałbrzyski, powiat Wrocławski, powiat Nyski, powiat Opolski.

Główny cel projektu:

Zwiększanie kompetencji językowych, a tym samym rozszerzenie językowego portfolio 600 przyszłych absolwentów w celu zwiększenia ich szans na zatrudnienie na polsko-czeskim transgranicznym rynku pracy. Działaniami projektowymi na terenie Polski zostanie objętych 210 osób.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy przyszłych absolwentów; szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy są zainteresowani podjęciem w przyszłości pracy na transgranicznym Polsko-Czeskim rynku pracy. Również studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego (z wszystkich kierunków oprócz filologii czeskiej).

Co oferujemy?

  • Średnio 120-godzinne kursy językowe z języka czeskiego jako obcego dla  210 studentów/uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski,
  • Bezpłatny dostęp do darmowych materiałów dydaktycznych,
  • Certyfikacja poświadczająca znajomość języka czeskiego na poziomie A2/ B1 dla 40 najlepszych studentów,
  • 8 godzinny wykład poświęconym tematyce komunikacji międzykulturowej,
  • Możliwość uczestniczenia w intensywnych kilkudniowych wyjazdowych warsztatach językowych,
  • Łatwy dostęp do informacji o projekcie dzięki platformie komunikacyjnej – Klub Absolwenta na fanpage’u na Facebooku.

Kontakt:
mgr Sylwia Oślizło
Kierownik Projektu
Biuro Projektów Zagranicznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kręta 1/3
tel. +48 71-324-60-40
e-mail: sylwia.oslizlo@uwr.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie! 

Zapraszamy też do odwiedzania naszego projektowego Facebooka

logotypy projektu przekraczamy granice