Strona używa plików cookies więcej

Trwa intensywny bezpłatny kurs języka czeskiego w wymiarze 120 godzin x 45 min, zajęcia odbywają się w trybie on-line na platformie Teams (równolegle w dwóch grupach) od grudnia 2021 do maja 2022. Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej. Wystarczy wypełnić krótki formularz by dołączyć do kursu https://forms.office.com/r/QC7tC7yXjn 

 

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2022

Podmioty realizujące projekt:

  • Partner wiodący: Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu
  • Partnerzy: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Uniwersytet Wrocławski

Obszar realizacji projektu:

  • Na terenie Czech: Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.
  • Na terenie Polski: powiat Raciborski, Miasto Wrocław, powiat Jeleniogórski, powiat Wałbrzyski, powiat Wrocławski, powiat Nyski, powiat Opolski.

Główny cel projektu:

Zwiększanie kompetencji językowych, a tym samym rozszerzenie językowego portfolio 600 przyszłych absolwentów w celu zwiększenia ich szans na zatrudnienie na polsko-czeskim transgranicznym rynku pracy. Działaniami projektowymi na terenie Polski zostanie objętych 210 osób.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy przyszłych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy są zainteresowani podjęciem w przyszłości pracy na transgranicznym Polsko-Czeskim rynku pracy. Również studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego (ze wszystkich kierunków oprócz filologii czeskiej).

Co oferujemy?

  • Średnio 120-godzinne kursy językowe z języka czeskiego jako obcego dla  210 studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych z Polski,
  • Bezpłatny dostęp do darmowych materiałów dydaktycznych,
  • Certyfikacja poświadczająca znajomość języka czeskiego na poziomie A2/ B1 dla 40 najlepszych studentów,
  • 8 godzinny wykład poświęconym tematyce komunikacji międzykulturowej,
  • Możliwość uczestniczenia w intensywnych kilkudniowych wyjazdowych warsztatach językowych,
  • Łatwy dostęp do informacji o projekcie dzięki platformie komunikacyjnej – Klub Absolwenta na fanpage’u na Facebooku.

Kontakt:
Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1
tel. +48 71-324-60-40

barbara.kilijanska@uwr.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie! 

Zapraszamy też do odwiedzania naszego projektowego Facebooka

logotypy projektu przekraczamy granice

 
W
Warsztaty w dniach 4 -6 maja 2022r. w Jabłonkowie (CZ)