Strona używa plików cookies więcej

Wieża pokoleń

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” , Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: 2019-01-01 – 2020.09.30

Wartość projektu: 418 000,00 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczestników projektu w obszarach:

  • realizacji projektów społecznych,
  • wrażliwości międzypokoleniowej,
  • efektywnej pracy w zespole,
  • dzielenie się wiedzą,
  • kompetencji komputerowych poprzez aktywizację społeczną i zawodową,
  • integracja międzypokoleniowa,
  • likwidacja barier,
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej min. 180 dzieci i młodzieży z wiejskich społeczności lokalnych.

Grupami docelowymi projektu są: absolwenci i absolwentki Uczelni, seniorzy (osoby 60+), oraz dzieci szkół podstawowych.

HARMONOGRAM – WYPRAWY EDUKACYJNE DO WROCŁAWIA

HARMONOGRAM – KURSY EDUKACYJNE W SZKOŁACH

FINAŁY MIKROPROJEKTÓW

Harmonogram wsparcia-wykaz szkół

HARMONOGRAM WSPARCIA – 2020