Strona używa plików cookies więcej

Academic English dla kadry dydaktycznej

Rekrutacja na pierwszą z dwóch edycji zajęć Academic English dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

lista rankingowa na Academic English

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału we wsparciu otrzymają e-maila z  informacją na ten temat z załączonymi dokumentami, które należy wypełnić. Ci z Państwa, których poziom językowy zostanie potwierdzony przez SINJA nie będą pisać testu (informacja o tym będzie w mailu). Pozostałe osoby, które się zakwalifikowały otrzymają informację o zapisach na testy, które będą odbywały się w Klubie UWr w Gmachu Głównym 26 i 27 lutego o godzinie 14.00 oraz 28 lutego o godzinie 11.00 .

O podziale na grupy z podaniem terminów i godzin zajęć poinformujemy Państwa mailowo po 4 marca 2019 r.

Oferujemy szkolenie dwusemestralne, pierwsza edycja w terminie III.2019-II.2020 dla 64 osób.

Zajęcia Academic English mają na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych uwzględniających proces dydaktyczny, zwiększenie swobody językowej, płynnej komunikacji w języku angielskim także w sytuacjach nieformalnych.

Każdy uczestnik weźmie udział w 50 godz. zajęć grupowych (grupy ośmioosobowe) oraz 20 godz. zajęć indywidualnych (1 godz.= 45 minut).

Zajęcia grupowe raz w tygodniu w wymiarze 2×45 minut.

Zajęcia poprowadzą lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie przez kandydata oświadczenia, że:

  • zobowiązuję się do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami po angielsku w wymiarze minimum jednego pełnego semestru po zakończeniu udziału we wsparciu,
  • jestem nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 113 PSzW lub jestem osobą zaangażowaną do prowadzenia zajęć ze studentami na UWr na podstawie umowy zlecenie na okres roku akademickiego, w którym planowany jest kurs oraz dodatkowo minimum jednego pełnego semestru po zakończeniu udziału we wsparciu.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać mailem wypełniony, podpisany i zeskanowany załącznik 1 a do Regulaminu Rekrutacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 5-15.02.2019 r. Prosimy wysyłać je na adres aezpu1@uwr.edu.pl. Lista uczestników ogłoszona zostanie 22.02.2019 r. na stronie projektu.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania w dniach 25-28.02.2019 r. odbywać się będą testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje będą dostępne w dniu ogłoszenia listy uczestników.

załącznik 1a do Regulamiu rekrutacji AE

Regulamin rekrutacji pracownikow

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.