Strona używa plików cookies więcej

Academic English dla kadry dydaktycznej

Rekrutacja na drugą edycję zajęć Academic English dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oferujemy Państwu szkolenie dwusemestralne w terminie III.2020-II.2021 dla 64 osób.

Zajęcia Academic English mają na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych uwzględniających proces dydaktyczny, zwiększenie swobody językowej, płynnej komunikacji w języku angielskim także w sytuacjach nieformalnych.

Każdy uczestnik weźmie udział w 50 godz. zajęć grupowych (grupy ośmioosobowe) oraz 20 godz. zajęć indywidualnych (1 godz.= 45 minut). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 2×45 minut.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie przez kandydata oświadczenia, że:

– zobowiązuję się do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami po angielsku w wymiarze minimum jednego pełnego semestru po zakończeniu udziału we wsparciu,

– jestem nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 113 PSzW lub jestem osobą zaangażowaną do prowadzenia zajęć ze studentami na UWr na podstawie umowy zlecenie na okres roku akademickiego, w którym planowany jest kurs oraz dodatkowo minimum jednego pełnego semestru po zakończeniu udziału we wsparciu.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie www.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. Zajęcia obejmują dwa semestry w dwóch różnych latach akademickich i wymagają dużego zaangażowania.  Uczestnicy I edycji nie mogą  ponownie wziąć udziału w kursie

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać mailem wypełniony, podpisany i zeskanowany załącznik 1 a do Regulaminu Rekrutacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 14-27.01.2020 r. Prosimy wysyłać je na adres aezpu1@uwr.edu.pl. Lista uczestników ogłoszona zostanie 04.02.2020 r. na stronie projektu. W razie przyznania kandydatom jednakowej liczby punktów kolejność zgłoszeń będzie brana pod uwagę przy ustalaniu listy uczestników.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania w dniach 7-12.02.2020 r. odbywać się będą testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje będą dostępne w dniu ogłoszenia listy uczestników.

załącznik 1a do Regulamiu rekrutacji AE

Regulamin-rekrutacji-pracownikow

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.