Strona używa plików cookies więcej

Kurs j. angielskiego dla nienauczycieli

Rekrutacja na pierwszą edycję kursu z j. angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi.

Lista rankingowa ADM

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału we wsparciu otrzymają e-maila z  informacją na ten temat z załączonymi dokumentami, które należy wypełnić. Ci z Państwa, których poziom językowy zostanie potwierdzony przez SINJA nie będą pisać testu (informacja o tym będzie w mailu). Pozostałe osoby, które się zakwalifikowały otrzymają informację o zapisach na testy, które będą odbywały się w Klubie UWr w Gmachu Głównym 26 i 27 lutego o godzinie 14.00 oraz 28 lutego o godzinie 11.00 .

O podziale na grupy z podaniem terminów i godzin zajęć poinformujemy Państwa mailowo po 4 marca 2019 r.

Uczestnikami kursu może być personel ogólnouczelniany i wydziałowy, zajmujący się projektami finansowanymi ze środków zagranicznych oraz kadra obsługująca zagranicznych studentów i wykładowców.

Oferujemy szkolenie dwusemestralne, pierwsza z trzech edycji odbędzie się w terminie III.2019-II.2020 dla 50 osób.

Każdy uczestnik weźmie udział w 200 godz. zajęć grupowych (grupy dziesięcioosobowe).

Zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po 135 minut (czyli 6 x 45 minut/tydzień) w godzinach pracy.

Zajęcia poprowadzą lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać mailem wypełniony, podpisany i zeskanowany załącznik 1 b do Regulaminu Rekrutacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 4-15.02.2019 r. Prosimy wysyłać je na adres admzpu1@uwr.edu.pl. Lista uczestników ogłoszona zostanie 22.02.2019 r. na stronie projektu.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania w dniach 26-28.02.2019 r. odbywać się będą testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje będą dostępne w dniu ogłoszenia listy uczestników.

załącznik 1b do Regulamiu rekrutacji nienauczycieli

Regulamin rekrutacji pracownikow

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.