Strona używa plików cookies więcej

Kurs j. angielskiego dla nienauczycieli

Rekrutacja na drugą edycję kursu z j. angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi. Uczestnikami kursu może być personel ogólnouczelniany i wydziałowy, zajmujący się projektami finansowanymi ze środków zagranicznych oraz kadra obsługująca zagranicznych studentów i wykładowców.

Oferujemy Państwu szkolenie dwusemestralne, druga z trzech edycji odbędzie się w terminie III.2020-II.2021 dla 50 osób.

Każdy uczestnik weźmie udział w 200 godz. zajęć grupowych (grupy dziesięcioosobowe).

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 135 minut (czyli 6 x 45 minut/tydzień) w godzinach pracy.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać mailem wypełniony, podpisany i zeskanowany załącznik 1 b do Regulaminu Rekrutacji. Proszę zachować oryginał.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. Zajęcia obejmują dwa semestry w dwóch różnych latach akademickich i wymagają dużego zaangażowania. 

Uczestnicy I edycji nie mogą ponownie wziąć udziału w kursie.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie: 14-27.01.2020 r. Prosimy wysyłać je na adres admzpu1@uwr.edu.pl. Lista uczestników ogłoszona zostanie 04.02.2020 r na stronie projektu. W razie przyznania kandydatom jednakowej liczby punktów przy ustalaniu listy uczestników będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie www.

W celu przyporządkowania uczestników do grup zgodnie z poziomem zaawansowania w dniach 7-12.02.2020 r. odbywać się będą testy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje będą dostępne w dniu ogłoszenia listy uczestników.

załącznik 1b do Regulaminu rekrutacji- adm

Regulamin rekrutacji pracownikow

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.