Strona używa plików cookies więcej

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023

PROGRAM JEST REALIZOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”, OŚ PRIORYTETOWA NR 3 „SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU”, DZIAŁANIE 3.1 „KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM”.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r.- 31.01.2023 r.

Wartość projektu: 17 307 472,60 zł

Wsparciem w ramach podnoszenia kompetencji oraz programu stażowego objętych zostanie 255 studentek i studentów.

Grupą docelową projektu są studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia z 5 Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego: Filologiczny, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Prawa, Administracji i Ekonomii.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Programy kształcenia

Zadanie ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, w tym opartego na współpracy z pracodawcami, wybitnymi ekspertami zagranicznymi oraz dostosowanie programów do wymogów rynku pracy.

2. Podnoszenie kompetencji

W ramach tego zadania prowadzone będą działania związane są z podnoszeniem kompetencji oparte na praktyce i współpracy z pracodawcami, skierowane do osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (studentów) oraz w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

3. Programy stażowe

Zadanie obejmuje realizację wysokiej jakości programów staży krajowych u pracodawców, dla studentów ostatnich czterech semestrów kształcenia na studiach stacjonarnych.

4. Zarządzanie Uczelnią – kompetencje kadry

Zadanie obejmuje realizację działań podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych oraz podnoszących kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni, przyczyniających się do usprawnienia procesów zarządczych i poprawy funkcjonowania uczelni, w tym w zakresie jakości kształcenia.

7. Zarządzanie Uczelnią – wsparcie procesu zarządzania

Zadanie obejmuje usprawnienie procesów zarządczych kadr, wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Zadania nr 1,2,3, skierowane są do studentów Uczelni

Zadanie nr 4 kierowane jest do kadry dydaktycznej

Zadanie nr 5 kierowane jest do kadry zarządczej i administracyjnej

 
S
Studenci
 
P
Pracownicy