Strona używa plików cookies więcej

Zwiększenie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739

Okres realizacji: 01.06.2017 do 31.05.2021

Podmioty realizujące projekt:

 • Partner wiodący: Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu
 • Partnerzy: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Uniwersytet Wrocławski

Obszar realizacji projektu:

 • Na terenie Czech: Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.
 • Na terenie Polski: powiat Raciborski, Miasto Wrocław, powiat Jeleniogórski, powiat Wałbrzyski, powiat Wrocławski, powiat Nyski, powiat Opolski.

Główny cel projektu:

Zwiększanie kompetencji językowych, a tym samym rozszerzenie językowego portfolio 600 przyszłych absolwentów w celu zwiększenia ich szans na zatrudnienie na polsko-czeskim transgranicznym rynku pracy. Działaniami projektowymi na terenie Polski zostanie objętych 210 osób.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy przyszłych absolwentów; szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy są zainteresowani podjęciem w przyszłości pracy na transgranicznym Polsko-Czeskim rynku pracy.

Co oferujemy?

 • Średnio 120-godzinne kursy językowe z języka czeskiego jako obcego dla  210 studentów/uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski,
 • Bezpłatny dostęp do darmowych materiałów dydaktycznych,
 • Certyfikacja poświadczająca znajomość języka czeskiego na poziomie A2/ B1 dla 40 najlepszych studentów,
 • 240 godzinne seminarium o tematyce poświęconej korespondencji handlowej w języku czeskim,
 • 8 godzinny wykład poświęconym tematyce komunikacji międzykulturowej,
 • Możliwość uczestniczenia w intensywnych kilkudniowych wyjazdowych warsztatach językowych,
 • Łatwy dostęp do informacji o projekcie dzięki platformie komunikacyjnej- Klub Absolwenta,

Kontakt:

mgr Sylwia Oślizło

Kierownik Projektu

Biuro Projektów Zagranicznych

Uniwersytet Wrocławski

ul. Kręta 1/3

tel. +48 71-324-60-40

Zapraszamy do udziału w projekcie!