Strona używa plików cookies więcej

Opisywanie zdjęć dodawanych na stronę

UWAGA! Korzystamy tylko ze zdjęć, do których mamy jasno określone prawa. Nie możemy używać przypadkowych zdjęć – np. znalezionych w internecie. By opublikować zdjęcie ze źródeł zewnętrznych, potrzebujemy zgody autora (chyba że korzystamy ze zdjęcia w ramach otwartej licencji typu Creative Commons; wtedy dokładnie wypełniamy jej warunki związane z opisem zdjęcia – szczegóły poniżej).


OPISYWANIE ZDJĘĆ DODAWANYCH DO BIBLIOTEKI – POSZCZEGÓLNE POLA

ADRES URL
Generuje się sam, z automatu – nic nie zmieniamy

TYTUŁ
Tu wpisujemy charakterystyczny tytuł, najlepiej hasłowy i w mianowniku, według którego później łatwiej będzie wyszukiwać dodane zdjęcia w bazie (np. imię i nazwisko osoby na zdjęciu, nazwa budynku/instytucji itp.)

Przykłady:
Jan Kowalski
Gmach główny, Uniwersytet Wrocławski

ETYKIETA
Tu wpisujemy źródło i/lub pełne imię i nazwisko autora zdjęcia oraz ewentualne oznaczenie konkretnej licencji Creative Commons, na podstawie której skorzystaliśmy z darmowego zdjęcia zewnętrznego

Ważne uwagi
Do WSZYSTKICH zdjęć zrobionych przez naszych fotografów dodajemy skrót nazwy naszej uczelni (UWr) oraz nazwę licencji CC BY-NC 2.0 (ponieważ zezwalamy zainteresowanym na korzystanie z naszych zdjęć w ramach tej właśnie licencji).

Wszystkie podpisy przygotowujemy według poniższych wzorów (w zależności od źródła i/lub autora):

Fot. Jan Kowalski
Fot. Jan Kowalski/Agencja Fotograficzna X
Fot. Jan Kowalski/Agencja Fotograficzna X/CC BY-NC 2.0
Fot. Jan Kowalski/Wikipedia/CC BY-NC 2.0
Fot. Jan Kowalski/Flickr/CC BY-NC 2.0
Fot. Jan Kowalski/UWr/CC BY-NC 2.0

ALTERNATYWNY TEKST
Tu wpisujemy alternatywną wersję tytułu, bardziej opisową (m.in. z myślą o czytnikach dla osób niewidomych i zgodnie z wytycznymi WCAG)

Przykład:
Na zdjęciu Jan Kowalski, kierownik Zakładu X, podczas uroczystości wręczenia nagród Y.

OPIS
To pole na razie zostawiamy puste