Strona używa plików cookies więcej

Jak zamówić projekt papieru firmowego i koperty dla jednostki?

1. Zaloguj się na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: www.uni.wroc.pl. Papier firmowy i koperty możesz zamówić dla swojej jednostki i jednostki nadrzędnej.

Instrukcja

2. Kliknij na swoje imię i nazwisko i wybierz opcję „moje dokumenty”.

Instrukcja

3. Kliknij kafelek „zamów papier/kopertę”.

Instrukcja

4. Sprawdź poprawność formularza zamówienia – większość danych pobierana jest automatycznie z bazy kadrowej. Wybierz z rozwijanej listy pasek logotypów, który ma się znaleźć na papierze firmowym. Jeśli nie chcesz zamieszczać logotypów, pozostaw domyślną opcję „Bez logotypów”. Kliknij przycisk „zamów”.

Instrukcja

5. Twoje zamówienie ma status „oczekujący” i realizowane jest w Biurze ds. Promocji. Trwa to ok. jednego dnia roboczego. W przypadku zamówień w języku angielskim tłumaczenie odbywa się na etapie realizacji projektu.

Instrukcja

6. Kiedy projekt papieru firmowego/koperty będzie gotowy, w zakładce „moje dokumenty” pojawi się komunikat „zatwierdzony”. Po kliknięciu w przycisk „A4” możesz pobrać projekt papieru firmowego. Po kliknięciu w przycisk „DL” możesz pobrać projekt koperty. Druk odbywa się we własnym zakresie.

Instrukcja