Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Promocje habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Filologicznym

Podczas uroczystej promocji, która odbyła się we wtorek 14 marca w Oratorium Marianum, dyplomy doktorów habilitowanych trafiły do rąk 11 osób, zaś dyplomy doktorskie odebrało 27 osób. Uroczystość, której przewodniczył dziekan prof. Marcin Cieński, uświetniły władze rektorskie w osobie prof. Adama Jezierskiego oraz prof. Iwony Bartoszewicz.

Zgodnie z wieloletnią tradycją i statutem Uniwersytetu Wrocławskiego promowani doktorzy i doktorzy habilitowani odziani byli w togi z wyłogami w kolorze błękitnym, który symbolizuje Wydział Filologiczny. Niebieskie były także birety i obwoluty dyplomów, a nawet kwiaty dekorujące Oratorium Marianum.

Nowi doktorzy habilitowani składali przyrzeczenia przed rektorem i dziekanem. Po wypowiedzianych przez dziekana w języku łacińskim słowach „Haec Tu ex animi Tui sententia polliceberis?” odpowiedzieli „polliceor”, a następnie z rąk dziekana każdy z uczonych otrzymał swój dyplom.

Na doktorów habilitowanych wypromowani zostali: Edyta Błachut za monografię „Bewerten – Semantische und pragmatische Aspekte einer Sprachhandlung”, Jolanta Góral-Półrola za monografię „Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej”, Marcin Kurek za monografię „Poezja przyziemna. Doświadczenie codzienności w liryce Joana Brossy”, Paweł Mackiewicz za zespół prac poświęconych poezji Marcina Sendeckiego, Alicja Matczuk za monografię „Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka”, Anna Nosek za monografię „W przestrzeniach universum i regio. Wiersze dla dzieci współczesnych pisarzy regionu podlaskiego – interpretacje”, Roman Opiłowski za monografię „Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht. Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten”, Michał Rogoż za monografię „Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej”, Joanna Szczęk za monografię „Absageschreiben auf Bewerbungen. Eine pragmalinguistische Studie”, Grzegorz Trębicki za monografię „Worlds So Strange and Diverse. Towards a Genological Taxonomy of Non-mimetic Literature” oraz Karol Zieliński za monografię „Iliada i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej.

Zgodnie ze zwyczajem promocja doktorska przebiegała bardzo podobnie, jednakże każdy z nowych doktorów składał ślubowanie, wypowiadając słowa „Spondeo ac polliceor” i kładąc dwa palce na skrzyżowanych berłach.

Dyplomy doktorskie z rąk swoich promotorów odebrali: Magdalena Bańka-Kowalczyk (promotor: dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr), Paweł Bernacki (promotor: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr), Grzegorz Ćwiertniewicz (promotor: dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr), Sylwia Dec-Pustelnik (promotor: prof. Izabela Surynt), Agata Draus-Kłobucka (promotor: dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr), Paweł Gregorczyk (promotor: prof. Andrzej Zawada), Joanna Hardukiewicz-Chojnowska (promotor: dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr), Jakub Jakubowski (promotor: prof. Anna Migoń), Marcelina Kałasznik (promotor: prof. Iwona Bartoszewicz), Amelia Kiełbawska (promotor: prof. Anna Dąbrowska), Agnieszka Kołodziej (promotor: dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr), Marta Koronkiewicz-Kaczmarska (promotor: dr hab. Joanna Orska), Piotr Kotlarz (promotor: prof. Jan Ciechowicz), Joanna Kotowska (promotor: dr hab. Aleksander Labuda, prof. UWr, promotor pomocniczy: dr Agnieszka Duffy), Mateusz Kotwica (promotor: prof. Wojciech Soliński), Szymon Makuch (promotor: prof. Jacek Kolbuszewski), Magdalena Młynarczyk-Misiura (promotor: prof.  Edward Białek), Marcelina Nadolska (promotor: prof. Lesław Cirko), Tomasz Nykiel (promotor: prof. Marek Bratuń), Grażyna Połuszejko Grażyna (promotor: dr hab. Małgorzata Łoboz, prof. UWr), Joanna Popowicz (promotor: dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr, promotor pomocniczy: dr Zuzanna Bułat-Silva), Katarzyna Rauchut (promotor: prof. Marian Ursel), Sabina Świtała (promotor: prof. Jolanta Ługowska), Magdalena Wiszowata (promotor: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr), Mateusz Wiśniewski (promotor: dr hab. Josef Jodas, prof. UWr, promotor pomocniczy: dr Jarosław Malicki), Anna Wojczyńska (promotor: dr hab. Wojciech Głowala, prof. UWr) oraz Grzegorz Zarzeczny (promotor: prof. Anna Dąbrowska).

zebr. Kamilla Jasińska

Dodane przez: Kamilla Jasińska

15 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 20 Mar 2017