Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Przedstawiciele Sojuszu Arqus odwiedzili UWr

Dzisiaj Uniwersytet Wrocławski gościł przedstawicieli uniwersytetu europejskiego Arqus- koordyntora sojuszu Panią Profesor Dorothy Kelly oraz managera konsorcjum Pana Fernanda Galan z Uniwersytetu w Granadzie. Spotkanie, któremu przewodniczyła Prorektor ds. projektów oraz relacji międzynarodowych, prof. Patrycja Matusz, miało na celu przedstawienie reprezentantom społeczności UWr dotychczasowych doświadczeń uczelni współpracujących w ramach sojuszu Arqus oraz planów na przyszłość.

Profesor Dorothy Kelly, pełniąca również funkcję Prorektorki ds. umiędzynarodowienia Uniwersytetu w Granadzie, podkreśliła, że ostatnie 3 lata były zarówno wielką przygodą, jak i olbrzymim wyzwaniem. Założeniem inicjatywy Arqus, jest bowiem stworzenie silnej sieci uniwersytetów, tworzącej wspólną przestrzeń badawczą i dydaktyczną,  wzmacniającej mobilność pracowników i studentów, co biorąc pod uwagę różnice kulturowe, organizacyjne oraz legislacyjne pomiędzy poszczególnymi krajami, jest trudnym przedsięwzięciem. Dodatkowo sojusz musiał zmierzyć się z pandemią, która już na początku jego istnienia wymusiła zmianę planów i  realizację  wielu działań w formie on-line.

Nie mogliśmy nie zapytać o największe problemy, jakim musiał stawić czoło sojusz do tej pory. Okazało się, że były one związane ze stworzeniem przez członków sojuszu wspólnych programów nauczania, kończących się wspólnym dyplomem (joint degree studies). Nie we wszystkich krajach było to bowiem możliwe od strony prawnej. Dzięki wysiłkom ze strony społeczności akademickiej, doprowadzono jednak do zmian legislacyjnych, które umożliwiły zatwierdzenie joint degree programmes. Kolejną przeszkodą było błędne postrzeganie Arqusa jako projektu, a nie jako długoterminowej inicjatywy, która służy zbudowaniu wspólnej międzynarodowej społeczności akademickiej. Natomiast to co przyniosło najwięcej satysfakcji w tym okresie, to pozytywny odbiór działań Arqusa przez studentów.

Reprezentanci Arqusa omówili dotychczasowe linie działania Arqusa (Action Lines), t.j. Widening Access, Inclusion and Diversity, Entrepreneurial University and Regional Engagement, Multilingual & Multicultural University, Student-centred Frameworks for Quality Learning, Engaged European Citizens, Research Support oraz Early-Stage Researcher Development. Zaprezentowali również złożoną strukturę całego sojuszu, w skład której wchodzi m.in. Rada Rektorów, Komitet Sterujący, zarządy poszczególnych linii działania, Rada Studentów oraz Międzynarodowy Komitet Doradczy.

W kolejnych czterech latach, po przystąpieniu do Arqusa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Mino, sojusz skupi się na trzech obszarach współpracy: sztucznej inteligencji, zmianie klimatu i zrównoważonym rozwoju oraz europejskiej tożsamości i dziedzictwie kulturowym.

Posłuchajcie, co o  Arqusie opowiadają prof. Dorothy Kelly oraz Fernando Galan.

Dodane przez: Ewelina Kośmider

19 lip 2022

ostatnia modyfikacja: 20 lip 2022