Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Przeprowadzka zbiorów BU – ważne informacje

Do listopada-grudnia tego roku planowana jest przeprowadzka zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, zlokalizowanych w magazynach przy ul. K. Szajnochy 7/9 do budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12. Wkrótce ulegną zmianie zasady korzystania z agend BU przy ul. K. Szajnochy 7/9. W związku z powyższym:

  • prosimy Użytkowników o wypożyczanie większej ilości niezbędnych materiałów bibliotecznych
  • zawiadamiamy, że w okresie trwania przeprowadzki nie będą naliczane Użytkownikom kary regulaminowe za przetrzymanie materiałów bibliotecznych
  • w okresie trwania przeprowadzki zostanie wydłużony termin wypożyczenia książek (do 30.09.2019 z możliwością prolongaty do 31.12.2019 r.) oraz limit wypożyczeń (studenci – 20 wol., doktoranci – 25 wol., pracownicy naukowi UWr – 30 wol., pozostali pracownicy UWr – 15 wol., pracownicy naukowi innych uczelni – 20 wol.).

Harmonogram najbliższych działań

Czytelnia Gł. i Informacja Katalogowa BUWr w budynku przy ul. K. Szajnochy

6 maja 2019 r. (poniedziałek) zostanie zamknięta Czytelnia Główna i Informacja Katalogowa BUWr w budynku przy ul. K. Szajnochy 7/9, w związku z przygotowaniem całego księgozbioru i katalogów kartkowych do zabiegu dezynsekcji. W czasie trwania przeprowadzki zapraszamy Użytkowników do korzystania z agend BU przy ul. F. Joliot-Curie 12 (z Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych, z Czytelni Śląskiej, z Informatorium oraz z Czytelni Zbiorów Specjalnych – zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów BU).

Elektroniczne zamawianie książek z budynku przy ul. K. Szajnochy 7/9

8 maja 2019 r. (środa), do godziny 24.00 można będzie wysyłać elektroniczne zamówienia na materiały biblioteczne (tj. książki zgromadzone w budynku przy ul. Szajnochy). Po godzinie 24.00 (9 maja) niemożliwe będzie zamawianie książek (w katalogu komputerowym i zdigitalizowanym) z księgozbioru zlokalizowanego w magazynie przy ul. K. Szajnochy 7/9 oraz księgozbiorów specjalistycznych agend BU przy ul. F. Joliot-Curie 12. Zamówione materiały biblioteczne będzie można odbierać w wypożyczalni miejscowej.

Wypożyczalnia miejscowa/wypożyczanie

9 maja (czwartek) do końca miesiąca tj. 31 maja (piątek do godz. 19.00) wypożyczalnia miejscowa zlokalizowana w budynku przy ul. K. Szajnochy 7/9 będzie wydawała materiały biblioteczne zamówione do dnia 8 maja.

Do czasu uruchomienia wypożyczalni miejscowej w lokalizacji przy ul. F. Joliot-Curie 12, tj. do 31 sierpnia br. wypożyczalnia przy ul. Szajnochy będzie również przyjmowała zwroty oraz prolongowała wypożyczone książki, konta biblioteczne, a także rozliczała karty zobowiązań studentów lub karty obiegowe pracowników uczelni.

Od 1 września br. wszystkie ww. transakcje będą realizowane w wypożyczalni miejscowej (poziom 1) przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczalnia międzybiblioteczna będzie sprowadzała dla Użytkowników BUWr materiały biblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych do dnia 14 czerwca br. (piątek). Natomiast od 1 września br. wypożyczenia międzybiblioteczne (ograniczone tylko do sprowadzania książek z bibliotek krajowych i zagranicznych) będą realizowane w wypożyczalni międzybibliotecznej (poziom 1) przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Po 6 maja br. z materiałów tych będzie można korzystać tylko w Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych w budynku BU przy ul. F. Joliot-Curie 12. Nie będzie możliwości prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych w ramach księgozbioru ogólnego BU, który zostanie objęty przeprowadzką, za wyjątkiem księgozbiorów bibliotek specjalistycznych UWr.

O wszystkich bieżących zmianach będziemy informować Użytkowników poprzez witrynę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Dodane przez: Agata Kreska

27 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 9 Sie 2019