Strona używa plików cookies więcej

Wymiany studenckieWymiany studenckie

Chcesz wyjechać na wymianę studencką? Proponujemy: ISEP (studia w USA), Erasmus Mundus, Erasmus+ (studia w Europie), inne oferty stypendialne: DAAD, GFPS, CEEPUS, stypendia rządowe, stypendia wyszehradzkie itp., umowy bilateralne z uczelniami z Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej.

Kontakt w sprawie wyjazdów zagranicznych: Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 109, 36) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 27 03 e-mail: international@uwr.edu.pl

Kontakt w sprawie wyjazdów krajowych: Dział Nauczania pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

Więcej na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

AkademikiAkademiki

Ołówek, Kredka, Dwudziestolatka, Parawanowiec, Słowianka to pięć naszych domów studenckich ulokowanych w okolicach placu Grunwaldzkiego. Nabór do akademików dla studentów pierwszorocznych odbywa się w lipcu, zaraz po rekrutacji na studia. Rejestracja do akademików.

Informacji o domach studenckich udziela Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 127) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 06 18 e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl.

Języki obce

Podczas studiów musisz uczęszczać na lektoraty. W ofercie naszego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych do wyboru zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, portugalskiego.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego musisz napisać test kwalifikacyjny z wybranego języka przynajmniej na poziomie B1. Zapisy na testy. Podczas studiów będziesz zobligowany do osiągnięcia poziomu B2 II biegłości językowej.

Informacji dotyczących lektoratów udziela Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Bp. Nankiera 2/3, tel. +48 71 375 27 45, 71 375 26 98.

Więcej na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

WFWF

Jako student UWr będziesz brał udział w zajęciach wychowania fizycznego. Wymiar godzin oraz termin zaliczenia zajęć wf znajdziesz w swoim programie studiów. Zapisy odbywają się wyłącznie na stronie zapisy.uni.wroc.pl przed rozpoczęciem semestru.

Zajęcia możesz zaliczyć także jako zawodnik sekcji sportowych UWr, skierowanych do studentów z wyróżniającymi się umiejętnościami sportowymi. Uczestnicy sekcji wybierani są przez ich instruktorów. Więcej informacji znajdziesz na stronie sekcji sportowych UWr.

Za zapisy i organizację zajęć wf odpowiada Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Przesmyckiego 10, pok. B, tel. +48 71 375 62 62, e-mail: ucwfis@uwr.edu.pl

PraktykiPraktyki

Podczas studiów możesz rozpocząć karierę zawodową. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego na swojej stronie zamieszcza oferty pracy, praktyk i staży, organizuje spotkania z pracodawcami, program mentoringowy oraz program 4 kroki do kariery.

Pracownicy Biura Karier pomagają również opracować indywidualną ścieżkę kariery i Indywidualny Plan Działania (IPD). Doradzają, jakie wybrać studia II stopnia i jak określić swoje szanse na rynku pracy.

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego mieści się przy ul. Kuźniczej 49 A, tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 3 e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl.

Więcej na stronie Biura Karier.

StypendiaStypendia

Naszym studentom proponujemy różne formy wsparcia materialnego: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Więcej informacji także na stronie głównej UWr w sekcji Wsparcie.

NiepełnosprawniNiepełnosprawni

Jeśli jesteś studentem z niepełnosprawnością, możesz liczyć na różne formy pomocy. Od wypożyczalni specjalistycznego sprzętu dla niepełnosprawnych studentów po uczestniczenie w zajęciach na specjalnych warunkach i indywidualne formy i terminy zaliczeń.

Studentami z niepełnosprawnością zajmuje się Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością ul. Kuźnicza 49/55 e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl tel. +48 71 375 26 64

Koła naukowe i organizacje studenckieKoła naukowe i organizacje studenckie

Studia to nie tylko zajęcia na uczelni, ale także działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

W części strony głównej UWr poświęconej studentom znajdziesz wykaz kół naukowych.

Organizacje studenckie to przede wszystkim: Samorząd Studentów oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Za działalność kół naukowych i organizacji studenckich odpowiada Dział Spraw Studenckich: pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 113) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 20 94 e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl.

Co roku odbywa się też Giełda Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, podczas której dowiesz się, jakie ciekawe pomysły mają studenci naszej uczelni.

Organizacja roku akademickiegoOrganizacja roku akademickiego

Nie wiesz, kiedy w roku akademickim zaczyna się sesja, kiedy są dni rektorskie, a kiedy inauguracja? Sprawdzisz to w organizacji roku akademickiego.

Biblioteki

Biblioteki

Podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim z pewnością będziesz korzystał z książek wypożyczonych w bibliotekach i czytelniach.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu mieści się w nowoczesnym gmachu przy ul. Joliot-Curie oraz w zabytkowym budynku przy ul. Szajnochy. Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu  liczy ponad 4 miliony woluminów. BUWr posiada największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku).

Informacje o zapisach do BUWr

Możesz także korzystać z bibliotek znajdujących się na poszczególnych wydziałach.

Na początku studiów będziesz zobligowany do odbycia kursu bibliotecznego, na którym dowiesz się wszystkiego o zasadach korzystania z bibliotek uczelnianych.