Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Cholewińskiej-Nielsen

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 16 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Cholewińskiej-Nielsen.

Tytuł dysertacji doktorskiej: Humanitarian and Development Assistance in the Work of the International Movement of the Red Cross and the Red Crescent”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (Instytut Nauk Prawnych PAN); dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala (Uniwersytet Warszawski)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

12 Gru 2018

ostatnia modyfikacja: 12 Gru 2018