Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Korman

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Korman.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka oświatowa w zakresie kształcenia i wychowania międzykulturowego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Studium przypadku”.

Promotor: dr hab. Ireneusz Karolewski, prof. nadzw. UWr.

Promotor pomocniczy: dr hab. Elżbieta Opiłowska

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Czachór  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr hab. Adam Kubów, prof. nadzw. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

5 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Sty 2018