Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Morawiak

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 czerwca 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Morawiak

Tytuł dysertacji doktorskiej: Znaczenie i bariery skutecznej komunikacji w organizacjach biznesowych oraz organizacjach non-profit – analiza porównawcza

promotor: prof. dr hab. Wanda Patrzałek

recenzenci: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, dr hab. Marcelina Zuber

Praca doktorska jest wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych U. Wr. przy ul. Koszarowej 3.

 

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

21 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 21 maja 2018