Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Sokołowskiej

W dniu 17 października 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Sokołowskiej

Tytuł dysertacji doktorskiej: Rola programów na rzecz bezpieczeństwa realizowanych w ramach wrocławskich szkół podstawowych w podnoszeniu wiedzy uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań

promotor: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

promotor pomocniczy: dr Aleksandra Perchla-Włosik

recenzenci: dr hab. Włodzimierz Chojnacki, dr hab. Andrzej Pieczywok

Praca doktorska jest wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych UWr przy ul. Koszarowej 3.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

1 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 1 Paź 2018