Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Cicheckiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 20 września 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Cicheckiej.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Relacje rządu z kobiecymi organizacjami pozarządowymi w Tanzanii”

Promotor: dr hab. Andrzej Polus, prof. nadzw. UWr

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Fijałkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

2 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 2 Wrz 2019