Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Czajkowskiej-Małachowskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Czajkowskiej – Małachowskiej.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Transformacja Wojsk Lądowych RP w latach 1989-2015 w kontekście zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte), prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

25 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 25 maja 2017