Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Barbary Panciszko

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Barbary Panciszko.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Potencjalne skutki inicjatyw na rzecz liberalizacji unijnych regulacji w obszarze genetycznie modyfikowanych organizmów dla realizacji koncepcji Europejskiego Modelu Rolnictwa”

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Bokajło

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Puślecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr hab. Marek Żurek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

27 Wrz 2018

ostatnia modyfikacja: 27 Wrz 2018