Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Darii Hofman

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 października 2019 roku o godzinie 12.00 we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Darii Hofman

Tytuł dysertacji doktorskiej: Kultura organizacyjna Wojsk Specjalnych na przykładzie Jednostki Wojskowej GROM. Studium socjologiczne

promotor: dr hab. Jan Maciejewski

recenzenci: dr hab. Marek Gorzko, dr hab. Adam Kołodziejczyk

Praca doktorska jest wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych U. Wr. przy ul. Koszarowej 3.

Recenzje opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

2 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 2 Paź 2019