Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Doroty Anny Morel

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Doroty Anny Morel.

 

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Konflikt Indian Mapuche z rządem chilijskim a prawa rdzennych mieszkańców”

 

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci:   prof. dr hab. Marcin Florian Gawrycki (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone

na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

http://politologia.uni.wroc.pl/index.php/aktywnosc-naukowa-3/awanse-naukowe/2014-10-01-12-15-48

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

12 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 12 maja 2017